Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ


Γράφει ο Γιάννης Σταθακόπουλος

Η οικογένεια των φοινικοειδών είναι μια από τις μεγαλύτερες φυτικές οικογένειες σε όλο το κόσμο. Περιλαμβάνει 3000 είδη που απαντώνται σε υποτροπικές και τροπικές περιοχές της γης. Τα περισσότερα είδη αναπτύσσονται σε έναν ενιαίο κορμό και ή όλη κόμη τους θυμίζει στέμμα με φύλλα.
Ο Λιναίος ο πατέρας του Σύγχρονου διωνυμικού συστήματος κατάταξης των φυτών χαρακτηρίζει τους φοίνικες ως «πρίγκιπες του φυτικού βασιλείου». Σήμερα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την χρήση των φοινίκων στον σχεδιασμό αστικών τοπίων τείνουν να συμφωνήσουν με το χαρακτηρισμό αυτό.
Οι φοίνικες αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα φυτά στο σχεδιασμό τοπίων σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Η ποικιλία τους η ανθεκτικότητα τους και η αισθητική τους εμφάνιση τους κατατάσσει μεταξύ των πιο πολύτιμων φυτών σε αυτές τις περιοχές.
Με τον πολύ έντονο, εξωτικό και γραφικό χαρακτήρα τους, με το ορατό και υψηλό προφίλ τους επιβάλλονται εύκολα σε στρατηγικά σημεία της πόλης.
Ως φυτά διαμόρφωσης τοπίου, φημίζονται για τη μοναδική αρχιτεκτονική τους και την περίτεχνη υφή και μορφή των φύλλων και στελεχών τους.
Σε αντίθεση με άλλα φυτά οι φοίνικες δίνουν κάθετη έμφαση στο τοπίο ενώ παράλληλα του χαρίζουν πλαστικότητα.
Οι μικροί και μεγάλοι χώροι, πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε το σχήμα των φοινίκων να συνδυάζεται αρμονικά με τα άλλα φυτικά και δομικά σχήματα, (π.χ. πλακοστρώσεις, γκαζόν, νερό και κτίρια) ώστε η κάθε υφή τους,  μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία (δομικά και φυτικά) να δημιουργούν στον κάθε χρήστη μια ευχάριστη αίσθηση του χώρου.  
Αποτελούν σημαντικά στοιχεία ονειρεμένων τοπίων  και έχουν καθιερωθεί ως  παγκόσμιο σύμβολο των τροπικών περιοχών.
Οι Dewaillly και Flament (1993) αναφέρουν ότι «οι φοίνικες ως απαραίτητο στοιχείο διαμόρφωσης τοπίων στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ευρώπη έγιναν έμβλημα προσανατολισμού». Και αυτό γιατί για κάποιον που ταξιδεύει με το αυτοκίνητο  το τρένο ή το λεωφορείο, είναι αγγελιοφόροι των ζεστών και παραθαλάσσιων περιοχών.
Οι φοίνικες γενικά έχουν ένα τυπικό σχήμα με  κόμη που μοιάζει με στέμμα, με  μακριά φύλλα και μακρύ κορμό. Βεβαίως υπάρχουν και είδη που διαφέρουν ως προς τη γενική όψη της κόμης. Κάποια από αυτά είναι πιο ψηλά και  άλλα πιο διακλαδισμένα και χαμηλότερα.
Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στην ανάπτυξη των φοικόδενδρων στα εύκρατα κλίματα είναι η θερμοκρασία το ύψος των βροχοπτώσεων και ο παγετός και ανάλογα με το είδος διαφέρει και η επίδραση που ασκεί ο καθένας από αυτούς στην ανάπτυξη τους.
Όταν χρησιμοποιούνται στις φυτοτεχνικές μελέτες πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξετάζονται η θερμοκρασία η ηλιοφάνεια οι επικρατούντες άνεμοι καθώς και η υγρασία της περιοχής που μελετάται.
Τα φοινικόδεντρα είναι από τα πιο σπουδαία στοιχεία φυσικής βλάστησης των τροπικών, υποτροπικών αλλά και των μεσογειακών κλιμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχιτεκτονική του τοπίου  λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους από τα άλλα φυτά.
Τα φυτά για την αρχιτεκτονική τοπίου αποτελούν δυναμικά στοιχεία.
Γενικά οι φοίνικες είναι φυτά αργής ανάπτυξης. Εμφανίζονται ως κατακόρυφα στοιχεία του τοπίου και εκτός από τις αλλαγές στο ύψος, διαφορές στην μορφή γίνονται διακριτές μόνο μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους.
Υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης, τα δέντρα μεγαλώνουν μόνο σε ύψος ενώ το πάχος του κορμού και της ρίζας δεν μεταβάλλεται.
Καθώς είναι φυτά αργής ανάπτυξης οι αλλαγές στο ύψος δεν μπορούν να διακριθούν. Κατά την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου, από τη μια, το θέμα στους χώρους που χρησιμοποιούνται οι φοίνικες αποκτά ζωτική σημασία, ενώ από την άλλη ενισχύουν την στατική δομή των κτιρίων. Έτσι ο σχεδιασμός φύτευσης με φοίνικες καθιστά την ουδέτερη ζώνη μεταξύ των κτιρίων και του τοπίου γύρω από αυτά, περιοχή συνεχούς και σταδιακής μετάβασης από τα κτίρια προς τους ανοιχτούς χώρους πρασίνου. 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 
 
Η χρήση των Φοινικόδεντρων στον σχεδιασμό του αστικού τοπίου είναι στενά συνδεδεμένη με την αντίληψη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 
Ως εκ τούτου, ο γενικότερος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αλλά και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής  τοπίου πρέπει να συμπληρώνουν  ο ένας τον άλλον για να δημιουργείται η επιθυμητή έμφαση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τυχαία χρήση των φοινικόδεντρων δεν εκφράζει ούτε μια συγκεκριμένη ιδέα, ούτε και εντάσσεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, τα φοινικοειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη ή μικρή κλίμακα κατά τον σχεδιασμό των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών τοπίων. Η έμφαση που δίνεται κατά τον σχεδιασμό του κάθε τύπου τοπίου είναι διαφορετική.
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Σε μια τυπική σχεδίαση οι φοίνικες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως συμμετρικά στοιχεία. Ο συμμετρικός σχεδιασμός συνήθως λαμβάνει χώρα στην είσοδο συμμετρικών κτιρίων ή κατά τον σχεδιασμό του τοπίου των κλασικών και νεοκλασικών κήπων.
Ωστόσο ακόμη και αν το κτίριο δεν είναι συμμετρικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην είσοδο του δίνοντας της επισημότητα. (Εικόνα 1 )
Εικ 1: Trachycarphus fortunei στη ζώνη της εισόδου
Οι φοίνικες είναι κατάλληλα φυτά, ιδίως όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την  ανάδειξη των κτιρίων που έχουν πλήρη συμμετρία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μεμονωμένα φυτά είτε σε ομάδες η μια απέναντι από την άλλη.  Τα επιλεγόμενα είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να δημιουργούν στο μέλλον το τοπίο που έχει κατά νου ο σχεδιαστής.
Το σημαντικό σημείο των συμμετρικών χρήσεων είναι να επιτευχθεί το ισοδύναμο ανάπτυξης των μεμονωμένων φυτών ή των ομάδων. Έτσι το υφιστάμενο έδαφος, το μέσο φύτευσης, οι κλιματικές συνθήκες (επικρατούντες άνεμοι φως, βροχοπτώσεις) και οι συνθήκες συντήρησης (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία κ.λ.π.) θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη της επιθυμητής συμμετρίας. Στην αντίθετη περίπτωση η συμμετρία δεν μπορεί να επιτευχθεί στα επόμενα χρόνια. 
Κατάλληλα είδη για την συμμετρική χρήση είναι Brahea arhata (με τα υπέροχα μπλέ φύλλα), Caryota urens (με τα εκπληκτικά σύνθετα φύλλα), Jubaea chilensis ( με το καφετί χρώμα του κορμού), Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Trachycarpus fortunei (κατάλληλο είδος για μικρής κλίμακας κτίρια και μικρούς κήπους), και Washingtonia   robusta (  είδος σχετικά ταχείας ανάπτυξης ).  
 
 ΦΥΤΕΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ή ΣΥΣΤΑΔΕΣ
Κάθε είδος φοίνικα εξαπλώνεται σε φυτείες ή δάση  του δικού του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν να δούμε δάση φοινίκων σε φωτογραφίες τροπικών περιοχών.
Στη σχεδιαστική διαμόρφωση του τοπίου, η χρήση τους σε ομάδες έχει ακριβώς τον ίδιο στόχο δηλαδή την δημιουργία της αίσθησης ενός τροπικού τοπίου.
Εκτάσεις ή περιοχές μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερες τοποθεσίες καθώς  οι Φοίνικες φαίνονται από μεγάλες αποστάσεις και με την παρουσία τους, τις καθιστούν περιοχές προσέλκυσης ενδιαφέροντος  ή σημεία εκκίνησης προς κάπου αλλού: (Εικόνα 2. Μεγαλύτερες ομάδες κυριαρχούν στο τροπικό τόνο δίνοντας μια νατουραλιστική ταυτότητα στο χώρο του ξενοδοχείου.)
Εικόνα 2: Ομάδα Washingtonia robusta


Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις της Αρχιτεκτονικής των κτιρίων μειώνονται με την χρήση ομάδων. Είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τον αριθμό των δέντρων που αποτελούν την ομάδα και τις αποστάσεις από τα κτίρια.
Επίσης, όταν είδη του ίδιου ύψους φυτεύονται σε ομάδα, εμφανίζεται στο χρόνο μια δυσάρεστη πυκνή όψη κορμών λόγω του ανταγωνισμού για φως.
Ένα τέτοιο τοπίο μοιάζει με κτίριο που στέκεται μόνο σε στήλες.
Για την αποφυγή ενός τέτοιου αποτελέσματος φυτεύουμε στην αρχή ή αργότερα δέντρα διαφορετικού ύψους.
Για να αλλάξουμε τον τόνο χρησιμοποιούμε μαζί με τους φοίνικες διάφορα άλλα είδη φυτών όπως φυτά εδαφοκάλυψης και γενικά φυτά  διαφορετικής κλίμακας όπως για παράδειγμα: Musa acuminate, Cycas  revoluta, Strelitzia regina, Strelitzia nikolai, και διάφορα είδη Yucca. 
Πετυχημένος σχεδιασμός ενός τοπίου με την δημιουργία ομάδας φοινικοειδών μπορεί να επιτευχθεί όταν ο αριθμός των φυτών που αποτελούν την ομάδα δεν είναι ικανοποιητικός για κάθε είδους πρότυπο σχέδιο.
Για παράδειγμα καμιά ιδέα σχεδιασμού δεν εκφράζεται με πέντε φοίνικες γιατί ούτε συμμετρία μπορεί να επιτευχθεί με την διαίρεση τους σε δύο ομάδες, η χρήση μεμονωμένων φυτών είναι αδύνατη, ενώ η γραμμική φύτευση δεν είναι εφικτή ακόμη και αν οι αποστάσεις φύτευσης είναι μεγάλες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η πιο έξυπνη χρήση των Φοινίκων είναι η ομαδοποίηση τους για τη δημιουργία σημαντικού σημείου ενδιαφέροντος.
Ορισμένα είδη κατάλληλα για χρήση σε ομάδες είναι:
Acoelorrhaphe wrightii, Phoenix reclinata, Phoenix theophrasti ( ιθαγενές φυτό της Μεσογείου ), Phoenix canariensis, Sabal palmetto (κατάλληλο για την δημιουργία ομάδων γύρω από πισίνες)  και Syagrus romanzoffiana (κατάλληλο για την δημιουργία ομάδων σε πλατείες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος).   


ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ  
Η μεμονωμένη χρήση των Φοινικόδεντρων συνήθως εφαρμόζεται αφενός για να αναδείξουμε την αξία  τους και αφετέρου για να πετύχουμε σε ένα τοπίο διάκριση μεταξύ των διαφόρων κοινών ειδών χρησιμοποιώντας σπάνια είδη όπως οι φοίνικες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην μορφή των φύλλων τους ή στην υφή του κορμού τους κ.α.
Με την μεμονωμένη χρήση σε ένα πυκνό σχεδιασμό τοπίου, οι φοίνικες  εμφανίζονται ως ενδιαφέροντα φυτά.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην μεμονωμένη χρήση είναι η αντίθεση τους με τα άλλα φυτά.
Στην περίπτωση αυτή αντί της διαμόρφωσης με φυτά από ακραία κλίματα επιλέγουμε την δημιουργία συνθέσεων  με φυτά που δείχνουν τη σταδιακή αλλαγή τους στα φυσικά τους κλίματα.
Για παράδειγμα, φύτευση με τα είδη Juniperus και ενός Phoenix roebelenii ή ενός Cedrus libani και ενός Livistona australis δεν αποτελεί μόνο μια έντονη αντίθεση για τα φυτά, αλλά επίσης και για τα φυσικά τους κλίματα.
Οι φοίνικες μπορούν συνήθως  να χρησιμοποιηθούν ως μεμονωμένα φυτά σε κήπους με μεγάλο βαθμό συντήρησης κυριαρχώντας με την παρουσία τους και την εμφάνιση τους.
Κατάλληλα είδη για τέτοιες χρήσεις είναι τα Archontophoenix alexadrae ( από τα πιο καλαίσθητα είδη ) Butia capitata ( τυπικό για τέτοιες χρήσεις ) Caryota urens ( εκπληκτικό είδος), Jubaea chilensis και Phoenix canariensis (ένα μεγάλο και υπέροχο είδος).   
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Οι φοίνικες μπορούν να αποτελέσουν σημεία εστίασης της προσοχής σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους. Σημασία έχει να λαμβάνονται υπόψη ότι το σημείο εστίασης πρέπει να σχετίζεται με το αρχιτεκτονικό σχέδιο ή το σχέδιο αρχιτεκτονικής τοπίου καθώς και  η σωστή επιλογή του κατάλληλου είδους του οποίου το χρώμα, η υφή η κλίμακα και  η μορφή θα πρέπει να σχετίζεται με την γύρω περιοχή. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι το σημείο εστίασης στο χρόνο, για κάποιους λόγους, μπορεί να τεθεί και «εκτός λειτουργίας». Εάν αυτό συμβεί, ακόμη και το πιο υπέροχο είδος Φοίνικα στο κόσμο δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει το επιθυμητό για τον σκοπό αυτό αποτέλεσμα.
Οι χρήσεις των Φοινικοειδών ως σημεία εστίασης προσοχής υποδεικνύουν τα κλασικά και τυπικά σχέδια αρχιτεκτονικής τοπίου. Μπορούν όμως να ληφθούν υπόψη και στην άτυπη σχεδιαστική φιλοσοφία.  Ένα σημείο εστίασης τοποθετημένο στην κατάλληλη θέση μπορεί να προσελκύσει ολόκληρη την προσοχή εάν σε αυτό προβλεφθεί η φύτευση ενός υπέροχου είδους Φοίνικα.
Η μορφή, η κλίμακα, το χρώμα και η υφή των διαφόρων  φοινικοειδών είναι στενά συνδεδεμένες με την αστική υφή αλλά και τις ιδέες της αρχιτεκτονικής τοπίου. Για παράδειγμα σε ένα σημείο εστίασης που περιβάλλεται από ένα ή δύο ιστορικά κτίρια για να δει κάποιος ένα δέντρο Φοίνικα 20 μέτρων ύψους θα πρέπει να στρέψει το κεφάλι του προς τα πάνω. Σε μικρά σημεία εστίασης η χρήση ομάδων γιγάντιων Φοινικοειδών ή η χρήση ομάδων χαμηλών δέντρων σε μεγάλα σημεία εστίασης θα χαλάσουν την αναλογία και θα υποβαθμίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εστίασης. Κατά την μινιμαλιστική σχεδιαστική έννοια η τραχιά υφή ενός Φοίνικα αποτελεί έντονη αντίθεση σε ένα κομβικό σημείο εστίασης μεταξύ δύο κτιρίων. Στις περιπτώσεις αυτές Φοινικοειδή με λεπτό κορμό και ελαφρύ φύλλωμα πράσινου γκρι χρώματος ενδείκνυνται περισσότερο για την μείωση της έντασης των αντιθέσεων. 
Μερικά είδη Φοινίκων για τις παραπάνω χρήσεις είναι τα Acoelorrhaphe wrightii, Neodypsis decaryi (Τριγωνικό κορμό, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη συντήρηση στην λεκάνη της μεσογείου), Phoenix reclinata και Phoenix roebeleni καθώς και Chamaerops humillis (για μικρά σημεία εστίασης). 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ  

 Οι Φοίνικες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τυπικές ή άτυπες σειρές δημιουργώντας εντυπωσιακά όρια σε λεωφόρους, δρόμους ή διαδρομές. (εικ. 3)
 
Εικόνα 3. Phoenix dactylifera δίπλα στην θάλασσα
 Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρμονία με το γύρω περιβάλλον (φυσικό ή τεχνητό)  είναι πολύ σημαντική. Επίσης οι φοίνικες  μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά με τα γύρω κτίρια. Η οριζόντια αρχιτεκτονική με τους κάθετους Φοίνικες αποτελεί μια αντίθεση προσελκύοντας την προσοχή.  Ανταγωνίζονται με πολυώροφα κτίρια στα όρια των δρόμων μειώνοντας την επίδραση τους ενώ διαχωρίζουν το χώρο επιτρέποντας την διέλευση του αέρα.  Με την φύτευση τους σε σειρές, μια μεγάλη περιοχή μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερες δημιουργώντας και αναδεικνύοντας στις πόλεις ιδιαίτερους χώρους. Επί πλέον  εκτός από την έμφαση που δημιουργούν με την χρήση τους σε γραμμές και σειρές σε δρόμους και  λεωφόρους προβάλλουν σαν τρίτη διάσταση μέσα από τον ουρανό.  
Κατάλληλα είδη για τέτοιες χρήσεις είναι τα Phoenix dactylifera, Syagrus romanzoffiana, Washingtonia filifera, και  ο Whashingtonia robusta.
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Η  χρήση των φυτών κατά τον σχεδιασμό  εσωτερικών χώρων από τους σχεδιαστές γίνεται μεταξύ άλλων και για την δημιουργία της ψευδαίσθησης του εξωτερικού χώρου.
Γενικά τα φυτά και λόγω της μη καταλληλότητας του κλίματος των εσωτερικών χώρων  δεν επιβιώνουν  το ίδιο καλά όσο στα φυσικά τους κλίματα.
Ειδικά σε εσωτερικούς χώρους με τεχνητό κλίμα το στρες που δημιουργείται στα φυτά είναι έντονο. Αξιοσημείωτο παράδειγμα εσωτερικών χώρων όπου οι συνθήκες της ατμόσφαιρας για τα φυτά και ειδικότερα για τα Φοινικοειδή είναι ακατάλληλες για την σωστή επιβίωση τους είναι τα Καζίνο όπου η παρουσία ζωντανών φυτών εντός αυτών είναι πολύ σημαντικός αισθητικός παράγοντας.
Η συντήρηση των φυτών γίνεται σε θερμοκήπια που βρίσκονται κοντά στους χώρους αυτούς με εφαρμογή εντατικής φροντίδας περιοδικά κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Η ανάγκη βιώσιμου σχεδιασμού κατοικιών τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα φυτά θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την οικολογική αρχιτεκτονική παραδείγματα της οποίας σήμερα πολύ λίγα μπορεί κανείς να δεί.
Κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων η συμβολή του αρχιτέκτονα τοπίου είναι σημαντική καθότι τα φυτά σε αντίθεση με τα άλλα σχεδιαστικά στοιχεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και ως εκ τούτου ολόκληρο το οικοδόμημα θα πρέπει να εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και για την ανάπτυξη των φυτών.
Οι στόχοι του σχεδιασμού για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων είναι: 
·       Η δημιουργία αισθήματος μετάβασης από τον εξωτερικό στον εσωτερικό χώρο.
·       Η αίσθηση της σωστής κλίμακας στους χώρους.
·       Ο διαχωρισμός των διαφόρων λειτουργιών των χώρων θα πρέπει να γίνεται με φυσικό και οπτικό τρόπο.
·        Οι αρχιτεκτονικές μορφές των χώρων θα πρέπει να συμπληρώνονται κυρίως με φυτά μέσω της αντίθεσης της μορφής της υφής και του χρώματος.  
Αξιολογώντας τους παραπάνω στόχους η χρήση των φοινικοειδών κατά τον σχεδιασμό της διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων στην διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων είναι απαραίτητη.
Χρησιμοποιούνται είτε σε συμμετρική διάταξη σε μεγάλα εμπορικά κέντρα ή αίθρια είτε δημιουργώντας τυχαία πράσινα τμήματα των εσωτερικών χώρων.
Οι οικολογικές απαιτήσεις των φυτών στο φυσικό τους βιότοπο όπως η θερμοκρασία, το νερό, η υγρασία και το έδαφος καθορίζουν και την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος για την επιβίωση τους.
Ως εκ τούτου ο αριθμός των κατάλληλων Φοινικοειδών για χρήση σε εσωτερικούς χώρους είναι πολύ περιορισμένος και η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή και να βασίζεται στην μελέτη των μικροκλιματικών συνθηκών. Ωστόσο αυτός ο κανόνας που ισχύει για τους εξωτερικούς χώρους δεν ισχύει στην περίπτωση των εσωτερικών.
Για παράδειγμα διάφορα είδη Φοινίκων τροπικών περιοχών μπορούν να αναπτυχθούν σε ειδικούς εσωτερικούς χώρους ή σε θερμοκήπια. Οι περισσότεροι βοτανικοί κήποι διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων στις οποίες το τεχνητό κλίμα επιτρέπει την ευδοκίμηση όχι μόνο των φοινίκων αλλά και άλλων τροπικών φυτών.
Φοινικοειδή που συνήθως χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους είναι τα  Chrysalidocarpus lutescens, Howea forsteriana (το πιο δημοφιλές είδος παγκοσμίως για την χρήση του σε εσωτερικούς χώρους), Phoenix roebelenii (νάνο φοινικοειδές κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους),  Ptychosperma elegans,   Trachycarpus fortune (θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις συνθήκες ενός εσωτερικού χώρου) και τα περισσότερα είδη  Chamaedorea. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα Φοινικοειδή αποτελούν σημαντικά στοιχεία στον σχεδιασμό για την διαμόρφωση των τοπίων. Σε συνδυασμό με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αλλά και των διαφορετικών τύπων χρήσεων τους μπορούν να δημιουργήσουν εμφατικούς χώρους στο τοπίο. Λόγω της εμφάνισης  τους πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστή κατηγορία κατά τον σχεδιασμό στην αρχιτεκτονική του τοπίου.
Είναι φυτά αργής ανάπτυξης ενώ η κόμη των περισσότερων ειδών θυμίζει στέμμα αποτελούμενο από έναν υψηλό κάθετο κορμό με μακριά κλαδιά φύλλων.
Με την όλη εμφάνιση τους  δημιουργούν διακριτούς με εμφατική επίδραση, δρόμους, λεωφόρους, ή συγκεκριμένες περιοχές τοπίων ορατές από μεγάλες αποστάσεις. Από την άλλη στο μυαλό των ανθρώπων αποτελούν παγκόσμιο  σύμβολο τροπικών και υποτροπικών περιοχών, του ζεστού κλίματος της θάλασσας και των διακοπών και με την χρήση τους σε εξωτερικούς και  εσωτερικούς χώρους τους χαρίζουν μοναδικούς εξωτικούς τόνους. 
 
Ελεύθερη Μετάφραση της επιστημονικής Δημοσίευσης
Planting Design with Palms in the Mediterranean Urban Environment
M. SELCUK SAYAN
Department of Landscape Architecture
Akdeniz University
Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture 07070 Antalya TURKEY


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου