Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση αδειδότησης Γεωτρήσεων


Μια ακόμη παράταση για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η νέα προθεσμία σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά λήγει στις 15 Μάιου 2013. Ως επίσημη αιτιολογία αυτής της παράτασης από το ΥΠΕΚΑ αναφέρθηκαν οι συνεχιζόμενες απεργίες στους δήμους και τις περιφέρειες και η αλλαγή του καθεστώτος για τις λεκάνες απορροής των ποταμών. Στην πραγματικότητα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι  θα προχωρήσει σε τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-06-2011 στην οποία μεταξύ άλλων θα υπάρξει και πεντάμηνη παράταση στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων.
Ποια είναι όμως τα πραγματικά αίτια που οδηγούν την ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε μια ακόμη παράταση;
Σήμερα ούτε το 50% των αγροτών δεν έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία και κατά γενική ομολογία οι λόγοι της μικρής συμμετοχής είναι τρεις:
Ο πρώτος είναι ότι σε όλα τα πράγματα που ανακοινώνονται (προγράμματα με καταληκτικές ημερομηνίες ) πάντα δίνεται μια παράταση. Ο δεύτερος και κυριότερος είναι ο φόβος επιβολής χαρατσιών αν γίνει η απογραφή. Τρίτος λόγος είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η αδιαφορία.
Παράλληλα σε αρκετές περιφέρειες όσον αφορά το θέμα του νερού δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη που υπάγεται τι; «Φαίνεται ότι με βάση τον Καλλικράτη οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Όμως όπου υπάρχουν ορεινές περιοχές και ορεινές Τοπικές Κοινότητες μπορεί ο Περιφερειάρχης να μεταφέρει τις αρμοδιότητες στους δήμους. Οι δήμοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ( έλλειψη προσωπικού, απεργίες κ.α. ) Με λίγα λόγια στον τομέα του νερού θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί ποιος κάνει τι; Αν κάποιος για παράδειγμα θέλει να κάνει μια γεώτρηση δεν ξέρει που να απευθυνθεί και τελικά γίνεται «μπαλάκι» από τη μια υπηρεσία στην άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει γνωστό που υπάγεται η διαχέιριση. Ποιος είναι υπεύθυνος να εκδώσει άδειες; Είναι εφοδιασμένες οι υπηρεσίες με το ανάλογο προσωπικό; Είναι ενημερωμένοι οι παραγωγοί για την διαδικασία και ποιοι έχουν την ευθύνη για το κενό ενημέρωσης και πληροφόρησης; Κατά πόσο είναι εκτεθειμένοι οι παραγωγοί στους μελετητές και αξιολογητές ή και σε μερικούς υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι τους ωθούν να φτιάξουν φακέλους στον ιδιωτικό τομέα ενώ η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων είναι απλή;»
Με την νέα παράταση οι αγρότες θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15/5/2013 στο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται τα χωράφια τους. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ « όποιος δεν δηλώσει την γεώτρηση του θα θεωρηθεί παράνομη. Αυτό εκτός από το πρόστιμο που μπορεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο κίνδυνος μετά από κάποια καταγγελία που θα υπάρξει να σγφραγιστεί. Στη ρύθμιση μπαίνουν όλες οι γεωτρήσεις που προϋπήρχαν πριν από τις 16 Ιουνίου 2011.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
Αίτηση (διανέμεται από την υπηρεσία)
Περιβάλλοντικλή έκθεση αν είναι απαραίτητη
Άδεια χρήσης νερού (ας έχει λήξει) ή αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής από Δ.Ε.Η. (Λογαριασμός σφραγισμένος για αγροτικό ρεύμα)
Αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (σε περίπτωση μη ύπαρξης των ανωτέρω)
Απόσπασμα Χάρτη 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα
Συμβόλαια ή τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια
Συντεταγμένες της γεώτρησης
Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση φορέα (ΤΟΕΒ κ.α.) ότι μπορούν να κάνουν χρήση της γεώτρησης.
Πηγή:Αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου