Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Καλλιέργεια Ραδικιού - Αντιδιού


Σπέρνονται από Αύγουστο μέχρι Φεβρουάριο – Μάρτιο και συγκομίζονται μετά από 1-2 μήνες το ραδίκι και 2-3 μήνες το αντίδι. Το αντίδι είναι μιας κοπής ενώ το ραδίκι αναβλαστάνει (αρκεί να μην ξεριζωθεί) και μπορεί να δώσει 4-5 κοπές το χρόνο για δύο ή και περισσότερα χρόνια.
Μια καλλιέργεια ραδικιού ή αντιδιού ξεκινάει με την σπορά του σπόρου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι από το καθένα και για μην πάμε στα τυφλά καλό είναι να αποφασίσουμε ποιον τύπο θέλουμε πριν προμηθευθούμε το σπόρο.
Έτσι για το ραδίκι υπάρχουν τρεις επιλογές:
Άγριο ραδίκι: είναι το ραδίκι με την πιο πικρή γεύση. Έχει στενά και σχετικά κοντά φύλλα ή με κόκκινο λευκό μίσχο.
‘Ήμερο ραδίκι: έχει πιο γλυκιά γεύση από το άγριο και είναι αρκετά παραγωγικό. Τα φύλλα είναι όρθια μακριά και πλατιά και ο μίσχος υπόλευκος.
Ιταλικό ραδίκι: είναι αρκετά παραγωγικό με όρθια φύλλα οδοντωτά με βαθύ πράσινο χρωματισμό και κόκκινο μίσχο. Έχει υπόπικρη γεύση και συγκομίζεται πολλές φορές το χρόνο.
Για το αντίδι υπάρχουν δύο τύποι ανάλογα μα το σχήμα των φύλλων. Ο πρώτος είναι το κλασσικό αντίδι με τις «κατσαρές» ποικιλίες οι οποίες έχουν στενά και βαθιά σχισμένα φύλλα και ο δεύτερος είναι ο τύπου «σκαρόλα» που περιλαμβάνει ποικιλίες με ελαφρώς οδοντωτά όχι σχισμένα φύλλα.
Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο αντίδι και το ραδίκι
Και τα δύο προσαρμόζονται αρκετά καλά κατά την ψυχρή περίοδο ειδικά όμως το αντίδι στις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα δίνει και καλύτερης ποιότητας προιόν. Το αντίδι δεν μπορεί να ανεχτεί την ζέστη αλλά ούτε και την ξηρασία, σε αντίθεση με το ραδίκι που τα πάει πολύ καλύτερα.
Ωστόσο οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την γρήγορα ανάπτυξη του ανθοφόρου βλαστού (ανεπιθύμητη), στην οποία οι διάφορες ποικιλίες του ραδικιού έχουν διαφορετική αντοχή.
Όσον αφορά το έδαφος και τα δύο είδη ανταποκρίνονται καλύτερα όταν το έδαφος του λαχανόκηπου είναι σχετικά ελαφρύ ή μέσης σύστασης, δεν κρατά πολύ νερό και είναι πλούσιο σε οργανική ουσία. Η προσθήκη της κοπριάς και για τα δύο είδη είναι καλύτερο να έχει γίνει από την προηγούμενη καλλιέργεια.
Η σπορά είναι ο βασικός τρόπος εγκατάστασης και για τα δύο είδη και γίνεται την ίδια περίοδο, δηλαδή από τον Αύγουστο – Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η διαφορά είναι όμως ότι το ραδίκι ως πολυετές είδος μπορεί να μείνει στο λαχανόκηπο και να μας δίνει παραγωγή παραπάνω από ένα έτος, οπότε δεν θα χρειασθεί να γίνει σπορά και την επόμενη χρονιά.
Καλλιεργητική τεχνική  
Όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους πριν την σπορά, ένα επιφανειακό σκάψιμο είναι αρκετό για τα ο αντίδι αλλά για το ραδίκι θα χρειασθεί η αναμόχλευση του εδάφους να φτάσει σε βάθος μέχρι και τα 30 εκ. περίπου, επειδή η πασσαλώδης ρίζα των ραδικιών φτάνει σε μεγάλο βάθος. Κατά την προετοιμασία του εδάφους βάζουμε και το λίπασμα.
Η σ πορά στην συνέχεια γίνεται συνήθως σε γραμμές οι οποίες απέχουν και για τα δύο είδη περίπου 40-50 εκατοστά και ο σπόρος σκεπάζεται σε βάθος 1-2 εκατοστά. Αφού γίνει το φύτρωμα, ακολουθεί το αραίωμα όταν δηλαδή το σπορόφυτα του αντιδιού αποκτήσουν 3-4 φύλλα και τα σπορόφυτα του ραδικιού λίγα περισσότερα. Σκοπός τα ου αραιώματος είναι σε κάθε γραμμή τα φυτά να απέχουν μεταξύ τους  περίπου 20-30 εκατοστά.
Και τα δύο είδη θα χρειασθούν αρκετά συχνά και ελαφριά ποτίσματα αμέσως μετά την σπορά και μέχρι την ανάπτυξη των φυτών. Αν η καλλιέργεια γίνεται τους ψυχρούς μήνες, όπως είναι φυσικό τα ποτίσματα θα είναι λιγότερα απ’ ότι τους θερμούς μήνες που μπορεί να χρειαστεί να γίνονται καθημερινά.
Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τα ζιζάνια ειδικά στο ραδίκι γιατί στο μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να αντιμετωπισθούν με βοτάνισμα και όχι σκάλισμα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι με τα σκαλίσματα προκαλείται ζημιά σε πολλά από τα ριζίδια του πού είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.
Συγκομιδή
Η συγκομιδή των φύλλων του ραδικιού γίνεται όταν είναι ακόμη τρυφερά, με κοπή στο ύψος του λαιμού των φυτών. Με αυτό τον τρόπο η ρίζα παραμένει στο έδαφος και αναβλαστάνει δίνοντας νέα φύλλα. Η πρώτη συγκομιδή γίνεται 1-2 μήνες από την σπορά και σε μικρότερο διάστημα ακολουθεί και η επόμενη κοπή. Στην διάρκεια ενός έτους γίνονται συνήθως 4-5 κοπές.
Το αντίδι ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή καλλιέργειας συγκομίζεται μετά από 2-3 μήνες από την σπορά. Η συγκομιδή του γίνεται με κοπή των φυτών στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους

πηγή:Αγροτυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου