Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Η ποιότητα του αρδευτικού νερού κατα FAO

Η ανάλυση του νερού που προορίζεται για άρδευση θα δώσει τις πληροφορίες των παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του, βοηθώντας στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν στα φυτά, στο έδαφος, στο σύστημα άρδευσης, και στον άνθρωπο.
Οι πληροφορίες της ανάλυσης θα βοηθήσουν στην ορθή λήψη μέτρων και πρακτικών για την ασφαλή διαχείριση του.

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικό εγχειρίδιο του FAO που εξετάζει και περιγράφει όλες εκείνες τιςπαραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα του αρδευτικού νερού
Δείτε το
http://www.fao.org/DOCREP/003/T0234E/T0234E00.htm#TOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου