Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Βιολογική Θρέψη των φυλλοβόλλων καρποφόρων


Στα φυλλοβόλα οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος. Οι ανάγκες των καλλιεργειών καθορίζονται από τις αναλύσεις των φύλλων που διενεργούνται από το βιοκαλλιεργητή κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ανάλογα με το είδος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η θρεπτική κατάσταση της φυτείας την δεδομένη περίοδο που γίνεται η ανάλυση των φύλλων της καλλιέργειας. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων:

Η ικανοποίηση των αναγκών των φυλλλοβόλων σε θρεπτικά στοιχεία μπορεί να γίνει με τα ην χρήση κομπόστας εμπορίου, κοπριάς από εκτατικής τροφής ζώα ή ζώα βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη ποικιλία σκευασμάτων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική γεωργία για την ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών (Περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του Καν. (Ε.Κ.)2092/91). Αυτά είναι τα εξής:

Κομποστοποιημένες κοπριές από ζώα εκτατικής εκτροφής χωνεμένες κοπριές από ζώα εκτατικής εκτροφής, κομπόστες από φυτικά υπολείμματα, γκουανό, αιματάλευρο, οστεάλευρο, φύκη και προιόντα φυκιών, πριονίδια και θρύμματα ξύλου, θειικό ασβέστιο, θειικό μαγνήσιο (κιζερίτης) φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο, διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου.

Παρόλα αυτά όμως είναι πολύ σημαντικό στη στρατηγιή της θρέψης των δέντρων να εντάσσεται και η χλωρή λίπανση. Επιπρόσθετα οι κοπριές ή οι κομπόστες πρέπει να είναι καλά χωνεμένες. Χρήσιμη είναι η διεξαγωγή ανάλυσης της κοπριάς ή της κομπόστας για τον προσδιορισμό των θρεπτικών στοιχείων τα οποία περιέχονται σε αυτά τα υλικά. Βασικό στοιχείο της ανάλυσης πρέπει να είναι και ο προσδιορισμός του ποσοστού υγρασίας το οποίο περιέχεται στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η ποσότητα της κοπριάς που θα ενσωματωθεί στο έδαφος. Η προσθήκη της οργανικής στο έδαφος πραγματοπιείται κατά τους μήνες Φβρουάριο-Μάρτιο, όταν η κομπόστα ή η κοπριά είναι καλοχωνεμένη, ενώ τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο ενσωματώνεται αχώνευτη κοπριά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα γιγαρτόκαρπα για την αποφυγή της πικρής στιγμάτωσης που παρατηρείται στα φρούτα μετασυλλεκτικά. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται κυρίως στη μη ισορροπημένη παροχή θρετπικών στοιχείων στα φυτά και αποδίδεται στην σχέση Αζώτου , Καλίου και Ασβεστίου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα χλωριούχου ασβεστίου. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στους οπωρώνες που εφαρμόζεται το σύστημα της βιολογικής γεωργίας δεν εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα με την πικρή στιγμάτωση.

Πηγή : Μιχάλης Ομήρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου