Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ποιοτική & ποσοτική επάρκεια αρδευτικού νερού..

Γράφει ο Χρύσανθος Κωστάκος, Γεωπόνος 

Η χημική ανάλυση του νερού προσφέρει πρωτογενή δεδομένα για την μελέτη κατάταξης του νερού σε ποιότητες, με κάποια (ή όλα) από τα συστήματα ταξινόμησης, που με τη σειρά της (η κατάταξη) χρησιμοποιείται σαν δεδομένο για την μελέτη εκτίμησης της καταλληλότητας.
Η εκτίμηση της ποιότητας του αρδευτικού νερού μπορεί να γίνει με την ερμηνεία των εργαστηριακών προσδιορισμών. Η διαδικασία εκτίμησης της καταλληλότητας του αρδευτικού νερού περιλαμβάνει την ποιότητα του νερού, την εκτίμηση των κινδύνων για το έδαφος και τα φυτά και το μελλοντικό σχεδιασμό για την χρησιμοποίηση του. Η διαδικασία αυτή (ποιότητα – καταλληλότητα) δεν στηρίζεται δηλαδή μόνο στη χημική και βιολογική ανάλυση του νερού, αλλά και στο συνδυασμό των πληροφοριών αυτών με τους κλιματικούς, εδαφικούς και φυτικούς παράγοντες καθώς και στη στρατηγική διαχείρισης του αρδευτικού νερού και τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου