Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Πρότυπα προϊόντων, απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή και συστήματα ποιότητας

Καθώς εξαπλώνεται η παγκοσμιοποίηση και ο κόσμος γίνεται μικρότερος, οι γεωργοί της ΕΕδέχονται μεγαλύτερη πίεση από τις αναδυόμενες χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυξάνει ο ανταγωνισμός για τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Ενόψει αυτών των εμπορικών προκλήσεων, το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουν οι γεωργοί της ΕΕ είναι η ποιότητα. Η ΕΕ έχει πλεονέκτημα σε ό, τι αφορά την ποιότητα λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλείας που εγγυάται η νομοθεσία της στην αλυσίδα τροφίμων, ασφάλεια στην οποία έχουν επενδύσει οι γεωργοί και, γενικότερα, οι παραγωγοί. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πτυχές που μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα, με την γενικότερη έννοια του όρου.
Ποιότητα σημαίνει κάλυψη των προσδοκιών των καταναλωτών. Ως ποιότητα του γεωργικού προϊόντος στην παρούσα Πράσινη Βίβλο νοούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι γεωργικής παραγωγής, ο τόπος της γεωργικής παραγωγής, κλπ, τα οποία ο γεωργός επιθυμεί να είναι περισσότερο γνωστά και τα οποία ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει. Η ποιότητα απασχολεί όλους τους γεωργούς και όλους τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για βασικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με πρότυπα βάσης είτε για ποιοτικά προϊόντα ανώτατης στάθμης, για τα οποία διακρίνεται η Ευρώπη. Η παρούσα Πράσινη Βίβλος δεν προδικάζει τα ζητήματα ποιότητας που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων, τα οποία ήδη καλύπτονται από άλλες δράσεις της Επιτροπής, όπως η σήμανση σχετικά με την θρεπτικά αξία, η καλή μεταχείριση των ζώων κλπ.
Απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας
Σε μια εποχή υψηλών τιμών των βασικών προϊόντων, το κίνητρο για την αύξηση του όγκου της παραγωγής δεν πρέπει να δικαιολογεί χαμηλότερα πρότυπα. Οι καταναλωτές θέλουν τρόφιμα σε προσιτές τιμές και ικανοποιητικά από οικονομική άποψη. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι εμπορευόμενοι, πέρα από την τιμή, έχουν και πολλές άλλες απαιτήσεις για την αξία και την ποιότητα των προϊόντων τα οποία αγοράζουν. Το να ανταποκριθούν οι γεωργοί στις απαιτήσεις αυτές αποτελεί μεγάλη πρόκληση.
Οι απαιτήσεις της αγοράς είναι ποικίλες και πολλαπλασιάζονται. Τα σημαντικότερα ζητήματα στην ΕΕ είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων (πρόκειται για μια "μη διαπραγματεύσιμη απαίτηση"), η δυναμωτική και θρεπτική τους αξία και οι απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιπλέον, οι καταναλωτές δίδουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στη συμβολή της γεωργίας στη βιωσιμότητα, στην κλιματική αλλαγή, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην ανάπτυξη, στη βιοποικιλότητα, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στη λειψυδρία. Η γεωργική παραγωγή, δεδομένου ότι είναι κατ' εξοχήν χρήστης γης, αποτελεί παράγοντα κλειδί για την τοπική ανάπτυξη των περιφερειών. Οι καταναλωτές με αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα – σε πολλά μέρη του κόσμου –απαιτούν ως προς την τροφή τους γεύση, παραδοσιακό χαρακτήρα και αυθεντικότητα, καθώς και την εφαρμογή υψηλότερων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων.
Οι γεωργοί της ΕΕ αντί να θεωρήσουν τις απαιτήσεις αυτές ως επιβαρυντικές, μπορούν να τις εκμεταλλευτούν – προσφέροντας στους καταναλωτές ακριβώς αυτό που επιθυμούν, καθιστώντας ευδιάκριτα τα προϊόντα τους στην αγορά και να βγουν έτσι κερδισμένοι.
Η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί για να ανταποκριθούν επιτυχώς στην πρόκληση της ποιότητας. Αυτό ήδη επιδιώκεται με τα συστήματα και τους κανονισμούς της ΕΕ, με δύο τρόπους: Βασικά μέτρα και ποιοτικά μέτρα.
Βασικά μέτρα
Με τις κοινοτικές ρυθμίσεις θεσπίζονται μερικές από τις αυστηρότερες, παγκοσμίως, βασικές απαιτήσεις για την παραγωγή οι οποίες αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή, την ταυτότητα και την ποιότητα του προϊόντος, το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και την υγεία των φυτών και ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, αντανακλώντας το δημοκρατικό αίτημα που με σαφήνεια εκφράζουν οι πολίτες και καταναλωτές της ΕΕ.
Ποιοτικά μέτρα και συστήματα σε επίπεδο ΕΕ
Πολλοί γεωργοί της ΕΕ αναζητούν μονίμως πρωτότυπους και μοναδικούς τρόπους δημιουργίας νέων εμπορικών διεξόδων και αύξησης των κερδών τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εξής:
  • παραγωγή ανώτερων ("premium") προϊόντων τα οποία προσφέρουν στον καταναλωτή κάτι περισσότερο από τις βασικές απαιτήσεις – είτε με τη μορφή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως γεύση, προέλευση, κλπ ή σε ό, τι αφορά τη μέθοδο παραγωγής
  • ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και στις απαιτήσεις των παραγωγών για τα ανώτερα προϊόντα τους
  • βοηθούνται οι καταναλωτές να επιλέξουν ή/και να αποφασίσουν αν θα καταβάλουν υψηλότερη τιμή για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν
  • προστατεύεται η ονομασία των τροφίμων, των οίνων και των αλκοολούχων ποτών η οποία εξαρτάται από τον τόπο παραγωγής τους και την τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών και συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή τη φήμη τους, μέσω γεωγραφικών ενδείξεων, όπως ‘Chablis’, ‘Prosciutto di Parma’, ‘Scotch whisky’, ‘Café de Colombia’, ‘Σητεία Λασιθίου Κρήτης’,‘Szegedi szalámi’, ‘Queso Manchego’, και ‘Nürnberger Lebkuchen’
  • επιβάλλονται ρυθμίσεις στον τομέα των βιολογικών προϊόντων με αυστηρές απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή προσελκύουν όλο και περισσότερους καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν ειδικά προϊόντα που φέρουν το βιολογικό σήμα
  • οι ονομασίες παραδοσιακών προϊόντων καταχωρίζονται σε σύστημα της ΕΕ ειδικώς σχεδιασμένο για την προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και ποτών
  • προωθούνται προϊόντα από τις άκρως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
  • θεσπίζονται κανόνες εμπορίας της ΕΕ σε πολλούς τομείς για τον καθορισμό ειδικών ιδιοτήτων του προϊόντος (όπως "εξαιρετικό παρθένο" για το ελαιόλαδο, "Κατηγορία Ι" για τα οπωροκηπευτικά και "ελεύθερης βοσκής" για τα αυγά)
  • ενθαρρύνονται τα συστήματα πιστοποίησης που θεσπίζουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών στην ΕΕ σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων εδώ.

πηγή

http://europe4all.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου