Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Προχωράνε τα μέτρα για τον καπνό. Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την αμειψισπορά και την ολοκληρωμένη διαχείριση

Προχωράνε όπως όλα δείχνουν και τα μέτρα για τον καπνό αφού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις 1.4. και 2.3 (την αμειψισπορά και την ολοκληρωμένη διαχείριση). Ήδη στις 4 Νοεμβρίου ο ΑγροΤύπος είχε γράψει σε σχετικό ρεπορτάζ του ότι η σχετική ΚΥΑ βρισκόταν προς υπογραφή στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη και αναμενόταν η δημοσίευσή της. Μετά την υπογραφή θα ακολουθήσει η απαραίτητη πρόσκληση από την Ειδική Γραμματεία του ΥπΑΑΤ.
Οι δράσεις αφορούν την «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και το «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 119.894.421,2 ευρώ (59.947.210,6 ευρώ ανά δράση) και βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η δαπάνη αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-80%, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύγκλισης) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007?2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι Δράσεις αυτές θα εφαρμοστούν στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού, της χρήσης χημικών εισροών, στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης στη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα), στη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, στην εξοικονόμηση νερού και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση 1.4 μπορούν να κριθούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τη Δράση 2.3 καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης.
Για τη Δράση 1.4, επιλέξιμα αγροτεμάχια είναι αυτά με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, που καλλιεργούνται με αρδευόμενο αραβόσιτο, βαμβάκι και μηδική στις περιοχές παρέμβασης, ενώ για τη Δράση 2.3, αυτά με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργούνται με καπνά στις περιοχές παρέμβασης. Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2011.

Πηγή: Αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου