Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Στο ΦΕΚ η απόφαση που δικαιώνει αίτημα των καπνοπαραγωγών για μεταποίηση και πώληση προϊόντων καπνού από τους ίδιους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (με αρ. φύλλου 2028) η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών από τους παραγωγούς. Με την απόφαση αυτή θα μπορούν οι καπνοπαραγωγοί να αποκτήσουν άδεια σύστασης επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού, τα οποία θα μπορούν να πωλούν στο εμπόριο. Σαν υποχρέωση θα έχουν να καταβάλλουν εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 10.000 ευρώ. Η παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι τραπεζική, χρηματική, εμπράγματη ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας ή αόριστης διάρκειας.
Τα δικαιολογητικά, που οφείλουν να υποβάλουν οι καπνοπαραγωγοί στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για να πάρουν την άδεια, είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση, με συνημμένα σχετικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων παραγωγής, τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των εγκαταστάσεων παραγωγής, βεβαίωση πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.
β) Έγγραφα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα στα προϊόντα για τα οποία ζητείται η άδεια.
γ) Σχετική εγγύηση.

πηγή: ΑγρότυποςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου