Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Ινδία, Ν. Κορέα, Ελλάδα και Τουρκία στο παιχνίδι αγοράς της ΣΕΚΑΠ

«Μνηστήρες» από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη φαίνεται ότι συγκεντρώνει η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος “ΣΕΚΑΠ” Α.Ε. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΤΕ οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στην Β’ Φάση του διαγωνισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της ΣΕΚΑΠ είναι τόσο από την χώρα μας όσο από την Κροατία, την Μεγ. Βρετανία, την Ινδία, την Ν. Κορέα αλλά και την Τουρκία. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον θα πρέπει να πούμε ότι αφορά την επιχείρηση του Ηλία Παπαδόπουλου. Η ΣΕΚΑΠ ιδρύθηκε το 1975, έχει έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση τσιγάρων. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα σημάτων στην ελληνική αγορά, όπως τα BF, Cooper, BF κ. α. Το 2010 πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 36 εκατ. ευρώ (53,2 εκατ. ευρώ το 2009) και είχε ζημίες 18,5 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2010 απασχολούσε 296 εργαζόμενους, μειωμένους κατά 79 σε σχέση με τις 31/12/2009.
Στη δεύτερη αυτή φάση οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν ενημερωτικό υπόμνημα με στοιχεία της ΣΕΚΑΠ, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να διεξάγουν περιορισμένο ειδικό έλεγχο (Due Diligence) μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (Data Room).
Η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων: α) Το προσφερόμενο τίμημα το οποίο ορίζεται σαν συνδυασμός της προτεινόμενης διασφάλισης των υφιστάμενων δανείων και εγγυητικών επιστολών της ATEBank, του ποσού που θα καταβληθεί για την αγορά των μετοχών και τυχόν αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, β) τον προτιθέμενο βαθμό αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας, γ) τη σχεδιαζόμενη στρατηγική και το σχέδιο δράσης και δ) τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ισχύ του υποψηφίου.
Σχετικά με τον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η ATEbank για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της 50.36% στην Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος “ΣΕΚΑΠ” Α.Ε. προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στην Β’ Φάση του διαγωνισμού οι κάτωθι:
1. Adris Grupa D.D. (Κροατία)
2. British American Tobacco (BAT) (Μεγ. Βρετανία)
3. Bommidala Enterprises Pvt. Ltd (Ινδία)
4. Ηλίας Παπαδόπουλος Α.Ε.
5. Imperial Tobacco Group Plc (Μεγ. Βρετανία)
6. KT&G Corporation (Ν. Κορέα)
7. SEBA Group (Τουρκία)
Σύμβουλος πώλησης για την ATEbank ενεργεί η Deloitte.

Πηγή / Αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου