Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Προκήρυξη για την ανάληψη έργου αξιολόγησης του κόστους της πολλαπλής συμμόρφωσης των αγροτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημόσια προκήρυξη σύμβασης (Διαγωνισμού) που αφορά την αξιολόγηση για τους αγρότες του κόστους πολλαπλής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ε.Ε. στους τομείς του περιβάλλοντος, της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων και έχει αριθμό αναφοράς 2011/S 131-216721. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την αξιολόγηση του πραγματικού κόστους για τους αγρότες όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ε.Ε. στους τομείς του περιβάλλοντος, της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων η οποία δεν συνάδει με τα πρότυπα στα οποία υπόκεινται τα εισαγόμενα προϊόντα.
Η σύμβαση θα ανατεθεί βάσει αξιολόγησης της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής.
Ο ανάδοχος αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Η διακύμανση του έργου προσδιορίζεται μεταξύ 1 200 000 και 1 500 000 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

Χρήσιμες Ημερομηνίες:

  • Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 30.9.2011
  • Άνοιγμα των προσφορών:10.10.2011 - 14:30, ΓΔ Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, rue de la Loi 130, γραφείο 8/29, 1049 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.
Δείτε όλο το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πηγή / Αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου