Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στην συμβολή του αγροτικού τομέα στην οικονομία της χώρας μας αναφέρεται η έρευνα που πραγματοποίησε για το ΙΣΤΑΜΕ η ερευνήτρια Μαρία Καλοφώνου. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έρευνα γίνεται αντιληπτό ότι καταγράφεται αύξηση μεταξύ των νέων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Ήδη το ποσοστό των νέων αγροτών στη χώρα μας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 27. Οι αγρότες κάτω από 35 χρόνων ξεπερνούν το 7% του συνόλου των απασχολουμένων στη γεωργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάζονται στην έρευνα κατά τη δεκαετία του 2000-2009, σε όλη την Ευρώπη παρατηρήθηκε μείωση των απασχολουμένων στη γεωργία, ωστόσο η μείωση στην Ελλάδα ήταν σημαντικά μικρότερη. 
Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία μειώθηκε κατά 40,5% (από 23,9% το 1990 σε 17% το 2000), ποσοστό περίπου ίσο με αυτό της δεκαετίας του ’60 – μια περίοδο έντονης μείωσης του αγροτικού πληθυσμού και των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα λόγω της μετανάστευσης. Σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 18,74% στις κυρίως αγροτικές περιοχές και το 16,7% στις ενδιάμεσες αγροτικές, έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Ο αντίστοιχος δείκτης για τις αστικές περιοχές είναι 15,9%.


Δείτε Αναλυτικά

ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου