Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Παράταση έως 31 Σεπτεμβρίου και για τις δηλώσεις αγροτικού ΦΠΑ

«Πρόσκληση» σε όσους δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις ή οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει στην εφορία ήταν ανακριβείς απηύθυνε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτή το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι θα είναι αρκετοί οι υπόχρεοι οι οποίοι θα θελήσουν να «εκμεταλλευτούν» την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση για να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση. Σε αυτή την ρύθμιση εντάσσονται και οι αγρότες.
Ειδικότερα όσο αφορά του γεωργούς μπορούν να υποβάλλουν τις έκτακτες δηλώσεις έως την 31η Σεπτεμβρίου για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για τις εξής φορολογίες:

 • Φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά:
 • Αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή.
 • Έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ.
 • Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών.
 • Δηλώσεις Intrastat.
 • Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων.
 • Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.
 • Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.
 • Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
 • Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.
 • Εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ εισφοράς υπέρ δακοκτονίας.
 • Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών.
 • Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
 • Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου