Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Κοινή διακήρυξη υπόγραψαν εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων από 66 χώρες

Στις 20 Ιουνίου, παραμονή της συνάντησης των υπουργών Γεωργίας των 20 ισχυρότερων οικονομικά χωρών (G20), οι εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων από 66 χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης, υπόγραψαν την κοινή διακήρυξη «έκκληση για συνοχή», στην οποία δηλώνουν την αντίθεσή τους στο να υπαγορεύει η εμπορική πολιτική τις εγχώριες γεωργικές πολιτικές ή να αγνοεί μη εμπορικά ζητήματα, που έρχονται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά την διάρκεια των συμφωνιών του ΠΟΕ για την γεωργία στον «Γύρο της Ουρουγουάης». Επίσης αναφέρουν ότι η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας και προτρέπουν για καλύτερη συνεργασία των κρατών με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την επίλυση των προβλημάτων.
Με λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις παγκόσμιες αγορές, η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή επισιτιστικής ασφάλειας στους τοπικούς πληθυσμούς, στη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων και στην φροντίδα των πολύτιμων πόρων της γης. Οι αγροτικές οργανώσεις ως εκ τούτου επισημαίνουν την αναγνώριση του ειδικού και στρατηγικού ρόλου της γεωργίας εν όψει των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει: όπως η αύξηση της αστάθειας των τιμών που επιδεινώθηκε από την υπερβολική κερδοσκοπία στις αγορές, τους πεπερασμένους πόρους της γης και του νερού, καθώς και των απειλών που θέτει η κλιματική αλλαγή. Εν τω μεταξύ, ο υψηλός αριθμός των πεινασμένων στον κόσμο εξακολουθεί να υφίσταται και η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων να αυξάνεται.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες, ο Djibo Bagna, πρόεδρος της Poppa, που εκπροσωπεί αγροτικές οργανώσεις από τη Δυτική Αφρική, δήλωσε «Έχουμε αμφιβολίες εάν η προσέγγιση του ανοίγματος των αγορών απλά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα θέματα αυτά και η επίπτωση που έχει στους γεωργούς που παράγουν τρόφιμα, είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Απαιτείται καλύτερη συνοχή μεταξύ μιας συμφωνίας για τη γεωργία στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί μέσω άλλων μεγάλων διεθνών συνθηκών σε θέματα όπως η φτώχεια, η πείνα, οι κλιματικές αλλαγές και η βιοποικιλότητα».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά το στόχο ότι οι χώρες πρέπει να τηρούν τους ίδιους σαφείς, διαφανείς και προβλέψιμους κανόνες για το παγκόσμιο εμπόριο», δήλωσε ο Paolo Bruni, πρόεδρος της Cogeca, που εκπροσωπεί αγροτικές οργανώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. «Αλλά το εμπόριο είναι ένα μέσο που επιτρέπει την ανθρώπινη ανάπτυξη, όχι αυτοσκοπός. Το φαγητό είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Η έκταση της απελευθέρωσης πρέπει να μετριάζεται από την ανάγκη να παρέχονται μέσα και οικονομικά κίνητρα στους γεωργούς σε όλα τα μέρη του κόσμου, έτσι ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τον παραγωγικό τους ρόλο με βιώσιμο τρόπο».
Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν συντονισμένη δράση για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις γεωργικές αγορές και να ενισχυθεί η θέση των αγροτών απέναντι στον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των γεωργικών επιχειρήσεων τροφίμων. Χρειαζόμαστε επίσης μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολιτικούς να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες βασικές αρχές κατά την άσκηση των εμπορικών συμφωνιών:

  • όλες οι χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παράγουν για την εγχώρια κατανάλωση, προκειμένου να βελτιωθεί η αυτάρκειά τους και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δασμολογικών μέτρων
  • οι εμπορικοί κανόνες πρέπει να επιτρέπουν τη λήψη μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της προσφοράς, η οποία προωθεί τη σταθερότητα των προμηθειών τροφίμων και τις τιμές
  • ειδική μεταχείριση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανησυχίες των φτωχών, ευάλωτων και μικρής κλίμακας αγροτών.
  • όλες οι χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξυπηρετούν τις μη εμπορικές ανησυχίες των πολιτών τους, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας των τροφίμων, του περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης των ζώων και τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη γεωργία και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Η διακήρυξη υπογράφηκε επισήμως στις 20 Ιουνίου 2011, από τις εξής αγροτικές οργανώσεις (οι οποίες εκπροσωπούν εκατομμύρια των αγροτών σε όλο τον κόσμο):
Κέντρο Προάσπισης των Ινδονήσιων Αγροτών (Ινδονησία)
Καναδοί παραγωγοί αυγών για επώαση
Ορνιθοπαραγωγοί του Καναδά
Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων του Καναδά
Αγροτική Ομοσπονδία της Ανατολικής Αφρικής – EAFF
Ωοπαραγωγοί του Καναδά
Ευρωπαϊκές αγοτοσυνεταιριστικές οργανώσεις – Copa και Cogeca
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών
Δίκτυο Ανεξάρτητων Αγροτών (Σρι Λάνκα)
JA Zenchu (Ιαπωνία)
Εθνική Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών (Δημοκρατία της Κορέας)
Εθνική Συνεταιριστική Ένωση της Ινδίας
Εθνική Ένωση Αγροτών (Ηνωμένες Πολιτείες)
Norges Bondelag (Νορβηγική Ένωση Αγροτών)
Norsk Landbrukssamvirke (Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νορβηγίας)
Réseau des organisations de paysans et producteurs agricoles – ROPPA (δυτική Αφρική)
Υπο-περιφερειακή πλατφόρμα οργανώσεων παραγωγών στην Κεντρική Αφρική – PROPAC
Ελβετική Ένωση Αγροτών
Παραγωγοί γαλοπούλας του Καναδά
Μαγκρέμπια Ένωση Αγροτών - UMAGRI (Union magrébine des agriculteurs)
UPA (Ένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων - Κεμπέκ)

ΠΗΓΗ ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου