Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η σύγχρονη γεωργία είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ζιζανίων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους ζιζανιοκτονίας ανά στρέμμα. Ο μακροχρόνιος πειραματισμός επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων εντοπίζονταν γύρω από την κατασκευή συστημάτων που θα περιόριζαν την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων ακριβώς επάνω στο στόχο ελαχιστοποιώντας τις απώλειες από τους ψεκασμούς στο γυμνό έδαφος. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στην ανακάλυψη του weed seeker ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψεκασμών που συνδυάζει τις εξελιγμένες δυνατότητες της οπτικής με την βοήθεια των υπολογιστών . Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία που βρίσκει εφαρμογή στην ακριβέστερη διαχείριση των αγρών.

Η λειτουργία του στηρίζεται στην ικανότητα του συστήματος να ανιχνεύει την παρουσία χλωροφύλλης. Διαθέτει οπτικούς αισθητήρες οι οποίοι προσαρμόζονται σε απόσταση περίπου 60 εκ από το έδαφος επάνω στο ψεκαστικό μηχάνημα. Καθώς κινείται ο ψεκαστήρας πομποί φωτεινών διόδων οι οποίοι βρίσκονται επάνω στους αισθητήρες εκπέμπουν ένα συνδυασμό αόρατης υπέρυθρης και ορατής ερυθρής ακτινοβολίας. Ο φωτεινές αυτές δέσμες έχουν κάθετη κατεύθυνση προς το έδαφος έτσι ώστε όταν ένα φυτό εμφανίζεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα το φώς αντανακλάται από τον στόχο και προσλαμβάνεται από τον στόχο στο μπροστινό μέρος του αισθητήρα. Εκεί αναλύεται και προσδιορίζεται η παρουσία της χλωροφύλλης των φυτών, καθώς κάθε υλικό αντανακλά σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Έτσι όταν η αντανάκλαση του φωτός προσδιοριστεί ότι προέρχεται από πράσινα φυτά, ενεργοποιείται αυτόματα η βαλβίδα, ψεκάζοντας όση ποσότητα σκευάσματος απαιτείται ακριβώς επάνω στο φυτό και όχι στο γυμνό έδαφος.

Το σύστημα χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ευκολία στον χειρισμό του μια και όλη η διαδικασία εκτέλεσης των ψεκασμών ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου που προσαρμόζεται στην καμπίνα του οδηγού. Ο χειριστής ρυθμίζει την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας των αισθητήρων ανάλογα με την ευαισθησία στο μέγεθος των ζιζανίων την ταχύτητα κίνησης αλλά και στην διαβάθμιση της κάλυψης του εδάφους από ζιζάνια. (ανάλογα εάν πρόκειται για μικρού ή μεγάλου μεγέθους ζιζάνια).
Κάθε φορά που πρόκειται να ξεκινήσει μια επέμβαση σε έναν καινούριο αγρό καθορίζονται αυτοί οι παράμετροι με το πάτημα ενός κουμπιού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση σε κάθε περίπτωση.

Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις γραμμικές καλλιέργειες για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση των ζιζανίων, με μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα χαμηλού κόστους. Οι αισθητήρες τοποθετούνται κάτω από καλύπτρες, που προσαρμόζονται επάνω στα ψεκαστικά μηχανήματα, έτσι ώστε να καλύπτεται το πλάτος μεταξύ των σειρών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Με αυτόν το τρόπο γίνεται η διαβροχή των ζιζανίων που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες και παράλληλα προστατεύεται η καλλιέργεια από τους ψεκασμούς από τα μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Το αποτέλεσμα είναι μια θεαματική μείωση στο κόστος ανά στρέμμα αλλά και στην χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνο με την τήρηση των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Βασική εφαρμογή βρίσκει στο βαμβάκι ιδιαίτερα όπου γίνονται οι αρδεύσεις με λάστιχα (αφού εμποδίζεται το παράχωμα των ανεπτυγμένων ζιζανίων με την μηχανική κατεργασία του εδάφους), στο τεύτλο, στο αμπέλι και στα οπωροφόρα δέντρα.

Περιορισμός στην χρήση των ζιζανιοκτόνων έχει αποδειχθεί από επαναλαμβανόμενες πειραματικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, προσδιορίζοντας παράλληλα και το ακριβές ποσοστό στην οικονομία που επιτυγχάνεται. Επιστημονικές καταγραφές δείχνουν ότι ο γεωργός προβαίνει σε ζιζανιοκτονία όταν τα ζιζάνια καλύπτουν μόλις το 5% του εδάφους. Στις ίδιες μελέτες τα αποτελέσματα που αφορούσαν την σύγκριση της ποσότητας τ ων ζιζανιοκτόνων που εφαρμόζονταν με τις υφιστάμενες μεθόδους και αυτής που ψεκάστηκε με την χρήση του weed seeker ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά μια και παρατηρήθηκε μείωση μέχρι και 86%.

Παρόμοιες έρευνες που έγιναν στο βαμβάκι, στην σόγια και στο καλαμπόκι, επιβεβαίωσαν αντίστοιχες μειώσεις στους όγκους των ψεκαστικών διαλυμάτων. Μετρώντας το ποσό των ζιζανιοκτόνων που χορηγούνταν με ή χωρίς το weed seeker παρουσία καλυπτρών οι έρευνες έδειξαν ότι ο μέσος όρος εξοικονόμησης της μεταφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας ήταν 73% στο βαμβάκι για μια περίοδο 3 ετών και στην σόγια 49%. Στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας μείωσης του κόστους ζιζανιοκτονίας, σε μελέτη που διήρκεσε ένα χρόνο το weed seeker χρησιμοποιήθηκε στο δέλτα Mississippi, σε 23.000 στρεμ., μειώνοντας τις δαπάνες για αγορά ζιζανιοκτόνων κατά 71% στο βαμβάκι, 53% στο καλαμπόκι, και 70% στην σόγια. Οι έμμεσες επιδράσεις στην μείωση των δαπανών από χημικούς ψεκασμούς είναι πολύπλευρες από την εφαρμογή του weed seeker στις γραμμικές καλλιέργειες. Το σύστημα διαθέτει μια εσωτερική πηγή φωτός που του επιτρέπει να λειτουργεί και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Οι ψεκασμοί κατά την διάρκεια της νύχτας κάτω από ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες ελαχιστοποιούν τις απώλειες του όγκου του ψεκαστικού υγρού λόγω πτητικότητας ή αστάθειας του διαλύματος. Ακόμη το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχύτητες μέχρι και 15χλμ./ώρα, ελαττώνοντας την διάρκεια των ψεκασμών και επομένως την κατανάλωση των καυσίμων. Ο παραγωγός εξάλλου αντιλαμβάνεται την εξοικονόμηση του κόστους, μια και με την υπάρχουσα δεξαμενή καλύπτει πολλαπλάσια συγκριτικά με τις συνηθισμένες μεθόδους ψεκασμών. Το weed seeker ακόμη μπορεί να προσαρμοστεί σε ψεκαστικό μηχάνημα με 2 βυτία, έτσι ώστε να γίνει γραμμική εφαρμογή ενός εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου επάνω στην σειρά κι ενός μη εκλεκτικού ανάμεσα στις σειρές. Επί πλέον οι αισθητήρες του συστήματος αναγνωρίζουν την καφετί, νεκρή βλάστική επιφάνεια των ζιζανίων όπως η περιπλοκάδα και η κολιτσίδα, περιορίζοντας την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων μόνο στα πράσινα μέρη.

Τέλος η επαναστατική εφαρμογή του Weed seeker μπορεί να επεκταθεί σε όλο το φάσμα των γεωργικών δραστηριοτήτων, ψεκάζοντας αυτόματα εντομοκτόνα μυκητοκτόνα και υγρά λιπάσματα ακριβώς επάνω στα φυτά και όχι επάνω στο χώμα. Έτσι η σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των φυτοπαθογόνων, αλλά και της επαρκούς θρέψης αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα.

Το Weed seeker διατίθεται είτε ως μεμονωμένα εξαρτήματα, είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών μηχανημάτων, όπως σε ψεκαστικά μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα σποράς και φύτευσης σποροφύτων. Περιλαμβάνει τους αισθητήρες τον πίνακα ελέγχου τα καλώδια και τους ελαστικούς σωλήνες. ΟΙ δεξαμενές, οι καλύπτρες, και οι αντλίες αποτελούν επιπλέον εξαρτήματα που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις.
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου