Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Οι Γενικοί Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών καλύπτουν τις συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα γεωργίας - κτηνοτροφίας. Επιπλέον, καλύπτονται και οι συναλλαγές ελαιόλαδου και μούστου-οίνου, που ανήκουν στο μεταποιητικό τομέα, όταν η μεταποίηση-παραγωγή τους γίνεται από τη γεωργική εκμετάλλευση και θεωρείται ως δραστηριότητα του τομέα της γεωργίας. Παρακάτω παραθέτουμε το δελτιου τύπου της Ελληνκής Στατιστικής Υπηρεσίας για  το πως κινήθηκαν οι παραπάνω δείκτες για το προηγούμενο έτος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισμού των δεικτών τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου