Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Η Τήρηση Αρχείων και η σημασία τους στην Διαχείριση και τον Σχεδιασμό των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σήμερα υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη να ενισχυθούν οι αγρότες έτσι ώστε να μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικότερα τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η επιτυχία κάθε επιχείρησης σε κάθε τομέα της οικονομίας βασίζεται στον προσεκτικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός βοηθά τον επιχειρηματία αγρότη να προσδιορίζει το σημείο στο οποίο θέλει να βρίσκεται η αγροτική επιχείρηση σε κάποιο καθορισμένο χρόνο στο μέλλον και καθορίζει τα βήματα του για να φτάσει εκεί.
Η ερώτηση, «Γιατί να προετοιμάσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;» βρίσκει απάντηση στο ότι συχνά οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερα από χρήμα και όνειρα για να διατηρούνται βιώσιμες και κερδοφόρες, χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός από διάφορα υπό σχέδια που καλύπτουν το marketing, την παραγωγή, τους ανθρώπινους πόρους και τα χρηματοοικονομικά.
Με τον παραπάνω τίτλο επιθυμούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη ενότητα, που στόxo έχει να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών διοίκησης που δημιουργούν υγιείς εκμεταλλεύσεις-επιχειρήσεις. Σημαντικός αρωγός γνώσεων στην προσπάθεια μας αυτή είναι η οικονομική επιστήμη μέσω του Οικονομολόγου-Λογιστή-Φοροτέχνη αλλά και Συμβούλου Επιχειρήσεων, κυρίου  Σ. ΓΑΖΗ,  πλήθος πληροφοριών από εκπαιδευτικά σεμινάρια της Agroplan αλλά και της μέχρι τώρα εμπειρίας μας από την επαφή μας με τους παραγωγούς.
Σε κάθε μέρος αυτής της ενότητας θα παρουσιάζουμε για κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου θα αναλύουμε μεγέθη και θα παρουσιάζουμε πίνακες με υποδείγματα.
Στο πρώτο μέρος αυτής της ενότητας θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματική τήρηση των αρχείων στην προετοιμασία του σχεδίου.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η συστηματική καταγραφή στοιχείων και τήρηση αρχείων σε μια επιχείρηση μπορεί να καταστεί αποτελεσματική στην σωστή προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
- Η τήρηση των αρχείων βοηθά στον ακριβέστερο υπολογισμό του κόστους, του κέρδους, και της απόδοσης της παραγωγής για μια συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο καθώς και στην καλύτερη πρόβλεψη μελλοντικών επιπέδων.
- Επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση κατά την καλλιεργητική περίοδο καθώς και την περίοδο της συγκομιδής με όφελος την επίτευξη υψηλότερων τιμών στην αγορά.
- Βοηθά στην πρόληψη για την προστασία της παραγωγής από διάφορους βιοτικούς παράγοντες μέσω της έγκαιρης και ορθής αντιμετώπισης τους για την μείωση της οικονομικής ζημίας.
- Επιτρέπει τον συνδυασμό των διεθνών αλλά και των εθνικών προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας
- Τέλος με την σωστή τήρηση αρχείων επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα παραγωγής καθώς κι η έρευνα των αιτίων διαφόρων πιθανών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της παραγωγής ή της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

Τι θα πρέπει να καταγράφουμε

1. Είναι σημαντικό να καταγράφονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα κάθε μέρα έτσι ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν ανά βδομάδα, μήνα, ή χρόνο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στον αγρότη επιχειρηματία η δυνατότητα να συγκρίνει το ετήσιο εισόδημα με το ετήσιο κόστος ώστε να μπορεί να υπολογίζει το κέρδος ή την απώλεια κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.
Οι διάφοροι κλάδοι παραγωγής σε μια εκμετάλλευση μπορούν με την χρήση του υπολογισμού του μικτού κέρδους να βελτιστοποιηθούν διότι με την ανάλυση του αξιολογείται η συγκριτική κερδοφορία τους.
Το μικτό κέρδος υπολογίζεται από την αφαίρεση του μεταβλητού κόστους όπως σπόροι λιπάσματα, φυτοφάρμακα την εποχιακή εργασία, κ.λ.π. από τις πωλήσεις. Τo σταθερό κόστος όπως οι αποσβέσεις των παγίων οικονομικών στοιχείων της γεωργικής επιχείρησης, οι πληρωμές των ιδιοκτητών κ.λ.π. δεν συμπεριλαμβάνονται. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα σε καλλιέργεια με βερύκοκα. (Δείτε επίσης) 
2. Εξίσου σημαντικό με το παραπάνω είναι να καταγράφονται καθημερινά οι τιμές πώλησης των διαφόρων προϊόντων που μπορούν να παραχθούν από την εκμετάλλλευση και να συντάσσεται ένα διάγραμμα τιμών συγκριμένων προϊόντων κατά την διάρκεια του έτους. Με αυτόν τον τρόπο  ο επιχειρηματίας παραγωγός μπορεί να προετοιμάσει την παραγωγή του έγκαιρα σε περιόδους όπου στην αγορά επικρατούν καλύτερες τιμές καθώς και να διαπραγματευτεί καλύτερα την τιμή πώλησης των προϊόντων του.
3. Η καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται με την απόδοση των διαφόρων κλάδων παραγωγής καθώς και των πωλήσεων ανά κλάδο (ανά όγκο και τιμή) βοηθά στο να γίνονται συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια και προβλέψεις για τα επόμενα.
4. Τέλος η καταχώρηση των διαφόρων επεμβάσεων που γίνονται κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου όπως λιπάνσεις, χημική καταπολέμηση, αρδεύσεις ή χρήση μηχανημάτων (χρόνος και είδος χρήσης) βοηθούν στην σύγκριση του κόστους των επεμβάσεων σε συνάρτηση με το ύψος και την ποιότητα της παραγωγής.
Η καταγραφή όλων των παραπάνω στοιχείων μπορούν να γίνουν είτε χειρόγραφα είτε με την χρήση των διαφόρων λογισμικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι δε παρατηρήσεις ανάλογα με το είδος της γεωργικής επιχείρησης και την παραγωγική διαδικασία μπορεί να γίνονται είτε σε καθημερινή είτε σε εβδομαδιαία είτε σε μηνιαία βάση.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣPrint

1 σχόλιο: