Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Τα φυτά εδαφοκάλυψης και η χρήση τους στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Τα φυτά εδαφοκάλυψης αποτελούν μια μεγάλη ομάδα φυτών, που το ύψος τους κυμαίνεται από 5 μέχρι 120 εκμ.(ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΡΝΤΖΗΣ Ανθοκομία-Χλοοτάπητας-Φυτά εδαφοκάλυψης 2002, Αθήνα,Ελλάδα)
Συμβάλλουν με την παρουσία τους:
  • Στην ενοποίηση και ολοκληρωμένη εμφάνιση ενός τοπίου
  • Στην οριοθέτηση ή στην πιο απαλή εμφάνιση ορισμένων περιoχών
  • Στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση
  • Στην ευκολότερη συντήρηση ενός κήπου
  • Αναπτύσσονται σε ορισμένα εδάφη καλύτερα από τα φυτά των χλοοταπήτων και έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε συντήρηση
  • Παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για την δημιουργία πρωτότυπων και γραφικών τοπίων
Η περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεων των φυτών, οι φωτογραφίες και οι εφαρμογές τους στην Αρχιτεκτονική του Τοπίου βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων φυτών για την χρησιμοποίη ση τους σε μελέτες κηποτεχνίας ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα φυτά εδαφοκάλυψης για κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται η πρόκειται να ασχοληθεί με την κηποτεχνία ή την αρχιτεκτονική τοπίου πιστεύοντας πως θα βοηθήσουμε στην σωστή επιλογή φυτών.

Γενικά κατά την επιλογή των φυτών, πρέπει να εξετάζουμε την εμφάνιση και την ταχύτητα ανάπτυξης τους, την αντοχή τους στο ψύχος, την θέση και την σύνθεση του εδάφους, καθώς και το σύνολο των καλλιεργητικών φροντίδων που πρέπει να δεχθούν για την καλύτερη ανάπτυξη τους.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΦΥΤΟΤΕΧΝΗΣ
istath@yahoo.gr Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου