Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Οι προϋπολογισμοί των καλλιεργειών ως μέθοδοι διαχείρισης των εκμεταλεύσεων

Κάτω από τις συχνά μεταβαλλόμενες συνθήκες που βρίσκεται η γεωργική εκμετάλλευση, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να αναζητά την καλύτερη κάθε φορά λύση που θα του εξασφαλίζει μεγιστοποίηση του κέρδους ή του εισοδήματος του, κατά περίπτωση. Ο προϋπολογισμός ως μέθοδος διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει το πλεονέκτημα έναντι άλλων ότι είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει κατανοητή και από τον παραγωγό. Επί πλέον, είναι δυνατόν να προετοιμαστούν 2-3 εναλλακτικές λύσεις και ο γεωργός να επιλέξει εκείνη που του ταιριάζει καλύτερα από πλευράς προτιμήσεων, βαθμού αβεβαιτότητας κ.λ.π. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στον καθορισμό των τιμών των εισροών και εκροών καθώς και του επιπέδου των αποδόσεων. Ένας λανθασμένος υπολογισμός μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων που θα ζημιώσουν την επιχείρηση και αυτό διότι οι υπολογισμοί βασίζονται επί εκτιμήσεων και αναφέρονται σε μελλοντικές καταστάσεις, ιδίως όσον αφορά στις τιμές εισροών και εκροών.   
Στο παρακάτω   πίνακα παραθέτουμε ένα υπόδειγμα προυπολογισμού που στόχο έχει να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία παραγωγό να προυπολογίζει τους κλάδους στην εκμετάλλευση του ώστε να οδηγείται κάθε φορά στο βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.
Print

1 σχόλιο:

  1. Πιστεύω ότι οσα καταθετεις συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αγροτών σε ένα χρονικό διάστημα που το κράτος είναι απών απο ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας , όπως αυτός της γεωργίας . Συνέχισε έτσι.

    Γαζής Σεραφείμ

    ΑπάντησηΔιαγραφή