Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Αναγκαία η ανασυγκρότηση των γεωργικών συνεταιρισμών

Για να μπορέσουν σήμερα να λειτουργήσουν οι συνεταιρισμοί σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον Γεωτεχνικό και Γενικό Δ/ντή της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Ι. Τσιφόρο, να υπάρξει μια τέτοια ανασυγκρότηση τους, ώστε να πάμε στην δημιουργία κλαδικών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών ξεχνώντας τους συνεταιρισμούς γενικού και αορίστου σκοπού και μέλλοντος.
Ο κ. Τσιφόρος όπως δηλώνει στον αγρότυπο πιστεύει ότι ο ρόλος των συνεταιρισμών είναι να τοποθετεί τα προιόντα που παράγουν τα μέλη τους στο ράφι κατά τρόπο που τα προιόντα θα αποκτούν προστιθέμενη αξία.
Για να γίνει αυτό πιστεύει ότι από ένα σύνολο 6000 και πλέον συνεταιρισμών θα πρέπει να εντοπισθούν εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν πραγματικές παραγωγικές και μεταποιητικές δυνατότητες και να στηριχθούν.
Οι κλαδικοί συνεταιρισμοί δεν είναι ανάγκη να διαθέτουν όρια γεωγραφικού περιορισμού και προτείνει την συγχώνευση  τους ώστε με έναν πολύ μικρότερο αριθμό να γίνεται αποτελεσματικότερη δουλειά.
Για τις Ενώσεις πιστεύει ότι σε αυτές, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ,  ώστε να φτάσουμε σε μια περίοδο όπου ο αγρότης με μια στάση -one shop stop- να μπορεί  να κάνει όλες τις δουλειές του περνώντας μια φορά μόνο από την ένωση.
Θεωρεί απαραίτητη προυπόθεση για να γίνουν αυτά την πολιτική βούληση μέσα από την δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που να δίνει κίνητρα, σε συνδυασμό με μια τραπεζική πολιτική που να ευννοεί  την αξιοποίηση των ακινήτων των συνεταιρισμών για την απόκτηση ενός πάγιου ενεργητικού καθώς και τον εκ των κάτω προς τα πάνω παραγωγικό σχεδιασμό.
Γενικά η θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ μας λέει ότι είναι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός και ισχυρή ένωση που κάνει συγκέντρωση προιόντων και πάει σε μεταποίηση. Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου