Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Φθινοπωρινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας στο Καρποφόρα δένδρα

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Φουζικλάδιο μηλιάς και αχλαδιάς.
Σε οπωρώνες όπου το περασμένο καλοκαίρι παρατηρήθηκε σοβαρή προσβολή φουζικλαδίου  είναι σκόπιμο κατά την διάρκεια του φθινοπώρου και για τον περιορισμό των πρωτογενών μολύνσεων την επόμενη άνοιξη να γίνει είτε συλλογή και κάψιμο ή τεμαχισμός των φύλλων (με καταστροφέα) και παράχωμα στο έδαφος μετά την ολοκλήρωση της φυλλόπτωσης είτε ψεκασμός των πεσμένων φύλλων με 5% ουρία.

Βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς

Το φθινόπωρο και για την μείωση των πρωτογενών μολυσμάτων την άνοιξη συνιστάται αφαίρεση των μολυσμένων τμημάτων και ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο πυκνό χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά την πτώση των φύλλων. Επίσης σε δενδρώνες με πρόβλημα στην ασθένεια "Εξέλκωση Βραχιόνων"  συνιστάται ο ψεκασμός τους με χαλκούχα σκευάσματα.


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Στα πυρηνόκαρπα και για τον περιορισμό των μολυσμάτων του εξώασκου και του κορύνεου συνιστάται ο ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο. Σκευάσματα επίσης του Ζιράμ και Θειράμ έχουν καλά αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών θα πρέπει να αφαιρούνται τα προσβεβλημένα τμήματα των δένδρων και να καίγονται ενώ στην συνέχεια  και πριν την πτώση των φύλλων να γίνονται ψεκασμοί. Οι επεμβάσεις μπορεί να επαναληφθούν και κατά την περίοδο πριν το φούσκωμα των οφθαλμών.
Με αυτούς τους ψεκασμούς πετυχαίνουμε και τον περιορισμό των μολυσμάτων της Μονίλιας, Κλαδοσπορίωσης καθώς και διαφόρων βακτηριώσεων.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Η κορυφοξήρα είναι μια σημαντική ασθένεια των εσπεριδοειδών και προσβάλει κυρίως την λεμονιά και την νεραντζιά. Για τον περιορισμό της θα πρέπει να γίνονται 2-3 ψεκασμοί με βορδιγάλειο πολτό ή με κάποιο άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο κατά την διάρκεια του φθινοπώρου αλλά και του χειμώνα.
Με την έναρξη των πρώτων βροχών γίνεται ο πρώτος ψεκασμός. Συνιστάται η αποφυγή του κλαδέματος και του οργώματος κατά τις περιόδους βροχής διότι έτσι προκαλούνται πληγές στα δένδρα και διευκολύνεται η είσοδος των μολυσμάτων του μύκητα. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από παγετό ή χαλάζι καθώς και μετά από περιόδους δυνατών ανέμων κατά τις οποίες δημιουργούνται πληγές στα δένδρα. ΕΛΙΑ  

Οι φθινοπωρινές φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις στην ελιά αφορούν στην μείωση των προσβολών από κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο, στην μείωση της προσβολής από καρκίνωση καθώς και στην αντιμετώπιση των ζιζανίων και την προετοιμασία του εδάφους πρν την συγκομιδή του ελαιοκάρπου.
Για το κυκλοκόνιο συνιστάται φθινοπωρινός ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο ή με σκεύασμα του μανκοζεμπ. Την άνοιξη και όταν τα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται. Δύο ψεκασμοί με τα ίδια σκευάσματα συνιστώνται και για το γλοιοσπόριο (σήψη καρπών) όπου ο πρώτος ψεκασμός συνιστάται να γίνεται με την έναρξη της ωρίνμανσης των καρπών ενώ ο δεύτερος 20 ημέρες αργότερα.   
Στις περιπτώσεις σοβαρής προσβολής ελαιοδένδρων από καρκίνωση ή οποία σημειωτέον οφείλεται σε βακτήριο θα πρέπει τα προσβεβλημένα τμήματα των δένδρων να καθαρίζονται και αμέσως μετά να γίνεται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά από χαλάζι παγετό ή κλάδεμα. Σε ποικοιλίες ευαίσθητες στο βακτήριο όπως Καλαμών Κορωνέικη Τσουνάτη θα πρέπει να αποφεύγεται ο ραβδισμός κατά την ελαιοσυλλογή όταν μάλιστα κατά  την περίοδο αυτή επικρατεί και βροχερός καιρός.
Για την διευκόλυνση της συλλογής του ελαιοκάρπου και πριν την έναρξη της είναι αναγκαίο να προηγηθούν κάποιες εργασίες για την καταπολέμηση των ζιζανίων και προετοιμασίας του εδάφους. Με αυτές τις εργασίες διευκολύνουμε το άπλωμα των δικτύων της συλλογής του καρπόυ από το έδαφος. Η καταπολέμηση των ζιζανίων μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα όπως κυρίως διάφορα χορτοκοπτικά (σπανίως με φρέζα) ή με χημικά μέσα ή με συνδυασμό και των δύο.
Κατάλληλα σκευάσματα για το σκοπό αυτό είναι αυτά του glyphosate τα οποία έχουν διασυστηματική μεταφυτρωτική δράση και εξοντώνουν ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Λόγω της διασυστηματικής  τους ιδότητας η δράση τους εκδηλώνεται αργά και χρειάζονται περίπου 30 ημέρες για την ξήρανσή  των ζιζανίων.
Σκευάσματα του diquat και του glufosinate είναι κατάλληλα και δρούν και αυτά μεταφυτρωτικά εξοντώνοντας ετήσια καια πολυετή ζιζάνια. Εκδηλώνουν την δράση τους γρήγορα εντός 2-3 ημερών γιατί δρούν εξ επαφής  τα ζιζάνια όμως λόγω της σύντομης ολοκλήρωσης της  αναβλαστάνουν.
Σκευάσματα του oxyfluorfen που λειτουργούν προφυτρωτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν  μετά από  φρεζάρισμα είτε σε συνδυασμό με τα σκευάσματα του diquat και του glufosinate βελτιώνοντας έτσι την διάρκεια καταπολέμησης.  

Πηγή Αγρότυπος
Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου