Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ

H Υδροσπορά είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται είτε για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε επιφάνειες όπου οι συνθήκες συντήρησης είναι προβλέψιμες και προμελετημένες (αυτόματη άρδευση, λίπανση κ.λ.π όπως σε ιδιωτικούς κήπους, πάρκα, γήπεδα κ.λ.π.) , είτε για αναχλόαση σε επιφάνειες δυσπρόσιτες όπως τα πρανή εθνικών οδών στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν με την ίδια επιτυχία άλλες μέθοδοι εγκατάστασης χλοοτάπητα.

Στην περίπτωση των πρανών εθνικών οδών, με την υδροσπορά με σπόρους κατάλληλων φυτών, επιτυγχάνουμε:
 • γρήγορη προστασία των επιφανειών από την επιφανειακή διάβρωση
 • Δημιουργία ευνοϊκών συνθήκών για την έναρξη της μικροβιακής δραστηριότητας και εμπλουτισμός με οργανικά υλικά.
 • Επίτευξη αισθητικού αποτελέσματος
 • συγκράτηση της δημιουργούμενης οργανικής ύλης,
 • η επίτευξη συνθηκών που διευκολύνουν και επιταχύνουν την περαιτέρω φυσική αποκατάσταση,
 • διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους
 • διευκόλυνση της φυσικής αναγέννησης
Η μέθοδος αυτή για σπορά χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό εκτόξευσης ενός μίγματος που αποτελείται από σπόρους, λίπασμα, υλικά επικάλυψης (mulches), σταθεροποιητή εδάφους, και νερό. Η μέθοδος της υδροσποράς είναι απλή, η επιτυχίας της όμως βασίζεται, τόσο στα σύγχρονα εξελιγμένα μηχανήματα υδροσποράς όσο και στα ειδικά υλικά υδροσποράς.

Υλικά Υδροσποράς

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην υδροσπορά είναι το μίγμα των σπόρων και βοηθητικά υλικά.

1. Μίγμα σπόρων


 Η επιλογή του μίγματος σπόρων που επιλέγεται κάθε φορά κατά την εργασία της υδροσποράς εξαρτάται από την γεωγραφική θέση, το μικροκλίμα της περιοχής και της απαιτήσεις του έργου. (Ιδιωτικό, Δημόσιο). Στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να γίνει εγκατάσταση χλοοτάπητα σε περιβάλλοντες χώρους ιδιόκτητων χώρων ή πάρκων ή γηπέδων εφαρμόζονται διάφορα μίγματα αγρωστωδών φυτών  κατάλληλα για την κάθε περιοχή. Στις περιπτώσεις δυσπρόσιτων επιφανειών όπως πρανών αυτοκινητοδρόμων χρησιμοποιούνται μίγματα σπόρων της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας.

2. Βοηθητικα υλικά

α) Λίπασμα


Οργανικό και ανόργανο.
Τα λιπάσματα εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και ενεργοποιούν μικροοργανισμούς.

β) Σταθεροποιητής εδάφους, κόλλα, μπετονίτης
Τα υλικά αυτά βοηθούν ώστε να επικολληθούν οι σπόροι στην επιφάνεια του εδάφους.

γ) Υλικά επικάλυψης (mulches)

Είναι τα υλικά τα οποία προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από την διάβρωση, μέχρι να αναπτυχθεί η βλάστηση. Τα mulches τα οποία είναι φυσικά αποικοδομήσιμα υλικά, χρησιμοποιούνται και σαν βοήθεια στην εγκατάσταση της βλάστησης

Τα mulches:
 • μειώνουν τις δυσμενείς επιδράσεις των ακραίων θερμοκρασιών.
 • εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες υγρασίας για την φύτρωση των σπόρων.
 • μειώνουν την απώλεια υγρασίας του εδάφους μέσω της εξάτμισης.
 • προστατεύουν τους σπόρους και συνεπώς και την επιφάνεια του εδάφους από την διάβρωση βοηθώντας στην απορροή του νερού της βροχής.

Μερικοί συνήθεις τύποι οργανικών mulches είναι :

 • στελέχη ετήσιων φυτών κατάλληλα τεμαχισμένα, όπως σιτάρι, κριθάρι, ρύζι κ.λ.π.
 • ξύλο ή φλοιός δένδρων κατάλληλα θρυμματισμένα.
 • χαρτί χρησιμοποιημένο (παλιές εφημερίδες κλπ) κομμένο κατάλληλα.
 • ίνες ξύλου.
 • κυτταρίνη.
 • τύρφη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Υδροσπορέας αποτελούμενος από αυτοκινούμενο ή συρόμενο όχημα με ειδικό βυτίο υδροσποράς χωρητικότητας 3-12 κ.μ., εφοδιασμένο με 1 ή 2 αναδευτήρες για την ανάδευση των υλικών, ισχυρή αντλία και ειδικό εκτοξευτήρα με ακροφύσια διαφόρων διατομών για την εκτόξευση του μίγματος των υλικών σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ.

Βυτιοφόρο όχημα 6-10 κ.μ. για την τροφοδοσία του υδροσπορέα με νερό.

Φορτηγό όχημα για την μεταφορά των απαιτούμενων υλικών, και

Αχυροδιώκτης για την εκτέλεση της αχυροκάλυψης.


Οι κυριότεροι μέθοδοι υδροσποράς είναι :


α) Η απλή υδροσπορά η οποία σπανίως χρησιμοποιείται

β) Η υδροσπορά με επικάλυψη

Η υδροσπορά με επικάλυψη διακρίνεται σε:

 Υδραυλική υδροσπορά, στην οποία τα υλικά επικάλυψης τοποθετούνται εντός του μίγματος

Υδροσπορά και αχυροκάλυψη, στην οποία τα υλικά επικάλυψης (άχυρο) εκτοξεύονται χωριστά από ειδικό μηχάνημα

Υδροσπορά και χρήση γεωυφασμάτων, στην οποία ως υλικά επικάλυψης χρησιμοποιούνται διάφορα είδη γεωυφασμάτων, τα οποία ανάλογα με το είδος τους τοποθετούνται πριν ή μετά την υδροσπορά.

Υδραυλική υδροσπορά

Στην υδραυλική υδροσπορά το μίγμα σποράς αποτελείται από:
 • μίγμα σπόρων.
 • συγκολλητικές ουσίες και σταθεροποιητής εδάφους.
 • λίπασμα οργανικό και ανόργανο.
 • υλικά επικάλυψης (mulches).
Η εργασία αυτή μπορεί να εκτελείται τόσο είτε σε πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων καθώς και σε οριζόντιες επιφάνειες και περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες:


 • Τον καθαρισμό της επιφάνειας από ξένα, μεγάλα ή αδρανή υλικά (μεγάλες πέτρες, μεγάλα συσσωματώματα εδάφους, ξύλα κ.λ.π.

 • Την διαμόρφωση της επιφάνειας με σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές διαβρώσεις (νεροφαγιές) ιδιαίτερα κατά μήκος της κλίσης πρανών.

 • Τη σπορά της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα) σε συνθήκες απουσίας ανέμου.
Η διανομή του μίγματος γίνεται με ομοιογένεια για να δημιουργηθεί ομοιόμορφος χλοοτάπητας γι’ αυτό η σπορά γίνεται και προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Η υδροσπορά γίνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις. Το σύνολο των σπόρων και το 2/3 της ποσότητας των υπόλοιπων υλικών για κάθε στρέμμα επιφανείας που θα σπαρεί, πέφτουν στην 1η φάση ενώ το υπόλοιπο 1/3 στις επόμενες μία ή δύο φάσεις. Μεταξύ δύο φάσεων σποράς πρέπει να περάσουν 6 μέχρι 10 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί το προσκολητικό σκεύασμα της προηγούμενης φάσης.

Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες.

Τις εργασίες της υδραυλικής υδροσποράς.

Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με γεωύφασμα, πριν ή μετά την υδροσπορά (εξαρτάται από το είδος του γεωυφάσματος που χρησιμοποιείται). Η επιφάνεια του πρανούς κατά την τοποθέτηση των γεωυφασμάτων πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από επιφανειακές διαβρώσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωσή της.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου