Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σήμερα τα αυτονόητα θέματα της Γεωπονικής επιστήμης, που σχετίζονται με αυτά της ισορροπημένης παρουσίας θρεπτικών στην φυσικοχημική σύνθεση του εδάφους, με ορθολογική χρήση των σκευασμάτων, για ικανοποιητική θρέψη, καταλήγουν να ακυρώνονται στην πράξη, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται τόσο η ασφάλεια του τελικού προιόντος όσο και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Με προηγούμενες αναρτήσεις μας εγκαινιάσαμε μια νέα ενότητα για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου που ασχολείται ήδη ή θα θελήσει να ασχοληθεί με τα αντικείμενα της Γεωπονικής επιστήμης που σχετίζονται με την θρέψη των φυτών, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση των προιόντων του όσο και για την μείωση του κόστους παραγωγής της καλλιέργειας του, ελέγχοντας έτσι σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών εισροών της.

Η έλλειψη ενός θρεπτικού από το φυτό οφείλεται κυρίως στην ελλειψή του από το έδαφος αλλά μπορεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, να οφείλεται σε ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στα θρεπτικά στοιχεία. Έτσι μεγάλες ποσότητες Αζώτου (Ν) στο έδαφος διαπιστώθηκε πλέον ότι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις καλλιέργειες σε ότι αφορά την απορρόφηση των στοιχείων του καλίου και του βορίου.

Περίσσεια Φωσφόρου Ρ μπορεί να εμποδίσει την αφομοίωση του καλίου, του ψευδαργύρου, του χαλκού, και του σιδήρου.
Επι πλέον περίσεια Καλίου Κ μπορεί να ευνοήσει την αφομοίωση του μαγγανίου και του σιδήρου αλλά εμποδίζει την αφομοίωση του μαγνησίου και του βορίου.
Το μαγνήσιο σε μεγάλες ποσότητες θα μειώσει την απορρόφηση του καλίου αλλά θα ευνοήσει την κινητικότητα του φωσφόρου.
Όσον αφορά το ασβέστιο Ca, σε μεγάλες ποσότητες εμποδίζει την απορρόφηση πολλών στοιχείων όπως του φωσφόρου, του καλίου, του μαγνησίου, του ψευδαργύρου, του μαγγανίου, του βορίου και του σιδήρου. Ο σίδηρος καθίσταται δυσκίνητος στο έδαφος από περίσσεια ψευδαργύρου χαλκού και μαγνησίου και αυτός με την σειρά του εμποδίζει την απορρόφηση του φωσφόρου και του μαγνησίου.
Το μαγγάνιο δεσμεύεται στο έδαφος από τον ψευδάργυρο και τον χαλκό ενώ το μολυβδαίνιο Μο μπορεί να ευνοήσει την απορρόφηση του αζώτου Ν αλλά μπλοκάρει στο έδαφος το χαλκό, το ασβέστιο, το βόριο και το σιδηρο.

Έτσι για όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις των ιόντων των θρεπτικών, πρέπει οι ασχολούμενοι με την γεωργία και με την φυτωριακή παραγωγή καλλωπιστικων και ανθοκομικών φυτών να  γνωρίζουν την ακριβή σχέση που πρέπει να υφίσταται ανάμεσα στα διάφορα θρεπτικά  ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη βλαστοπαραγωγική ισσοροπία των φυτών.
Αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω φυσικοχημικής ανάλυσης του εδάφους αλλά και μέσω φυλλοδιαγνωστικής. Για την φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους και την σημασία της έχουμε ήδη μιλήσει, ενώ για την φυλλοδιαγνωστική θα μιλήσουμε σε επόμενες αναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου