Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ Δ1&Δ2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΟΨΗ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ1
ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΟΨΗ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ2
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ1
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ
 ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ1ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ2


ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ Δ2

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου