Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ: ΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ: ΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ: "Οι χηλικές ενώσεις είναι σύμπλοκες οργανικές ενώσεις που σχηματίζονται απο ένα μεταβατικό στοιχείο και μια οργανική ένωση που φέρει νουκλεοφ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου