Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ: ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ: ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ: "Στην μεταβατική περίοδο από την άποψη θερμοκρασιών του Οκτωβρίου (πτώση θερμοκρασιών και είσοδος στα κρύα του χειμώνα) είναι σημαντικό να γν..."

2 σχόλια: