Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Η ανάλυση του εδάφους και η σημασία της

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη η διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων τόσο πριν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας όσο και κατά την διάρκεια της εξέλιξης της.

Οι αναλύσεις μας παρέχουν την δυνατότητα να εντοπίσουμε την περιεκτικότητα των θρεπτικών στοιχείων που λείπουν (τροφοπενίες) και συνεπώς περιορίζουν τις αποδόσεις και εκείνα που βρίσκονται σε περίσσεια έτσι που να μας επιτρέπουν την μείωση των λιπάνσεων.

Βεβαίως σήμερα με την χρήση της τεχνολογίας μπορούμε να παρακολουθούμε την γονιμότητα των εδαφών κάνοντας πράξη την επονομαζόμενη «γεωργία ακριβείας». Σε μια εποχή όμως που η πραγματικότητα είναι ζοφερή για την οικονομία της χώρας αλλά και για τον αγροτικό πληθυσμό, επιλέγουμε να δώσουμε απλές πλην όμως σημαντικές οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να ελέγχουμε την γονιμότητα των εδαφών με λιγότερο δαπανηρές μεθόδους για την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προιόντων.
Οι αναλύσεις του εδάφους περιλαμβάνουν συνήθως μια σειρά προσδιορισμών που αναφέρονται στον πίνακα 1 από τους οποίους δεν χρειάζονται όλοι πάντα. Η πλήρης ανάλυση που περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του εδάφους που εξετάζεται είναι απαραίτητη μόνο πριν την εγκατάσταση ή όταν αναλύεται για πρώτη φορά ένα έδαφος. Σε άλλες περιπτώσεις αρκεί μόνο η αντίδραση του εδάφους ρΗ, η οργανική ουσία, η αλατότητα, το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλλιο, το μαγνήσιο, και το ασβέστιο.

Η ανάλυση του ενεργού ασβεστίου και των ιχνοστοιχείων επαναλαμβάνεται μόνο όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ότι υπάρχουν ελλείψεις ή όταν παρατηρούνται διαταραχές ή φυσιολογικές παθήσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένη αιτία.

Πώς γίνεται η δειγματοληψία του εδάφους

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους ποικοίλουν και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να έχουμε ομοιόμορφα δείγματα σε εκτεταμένες επιφάνειες πάνω από 10-20 στρέμματα Από τις επιφάνειες που γίνεται η δειγματοληψία αποκλείονται οι ανώμαλες περιοχές (χρώμα, υφή, δομή) και επίσης αυτές με διαφορετικές καλλιέργειες. Αποκλείονται επιπλέον οι άκρες περίπου 5 μέτρα από τα κανάλια, και από τα περιθώρια. Επιπλέον είναι απαραίτητο για την δειγματοληψία να λαμβάνονται 15 στοιχειώδη δείγματα από διαφορετικά σημεία και να ανακατεύονται προσεκτικά για να αποτελέσουν το βασικό δείγμα. Τα σημεία λήψης επιλέγονται ακολούθώντας μια διαδρομή που θα διατρέξει όλη την έκταση όπως φαίνεται στο σχήμα.

Λήψη δειγμάτων εδάφους
Βασικό εργαλείο για την λήψη εδάφους κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας είναι το τρυπάνι ή όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τσάπα.


Στο σημείο που επιλέξαμε για να πάρουμε το στοιχειώδες δείγμα απομακρύνονται και πετάγονται τα πρώτα 4-5 εκ. εδάφους.

Σκάβουμε στην συνέχεια μια μικρή τρύπα και λαμβάνοντας όλο το χώμα.

Το άριστο βάθος για όλες τις καλλιέργειες για την δειγματοληψία είναι 30 εκ. αφού μέσα σε αυτό το χώρο απλώνεται το μεγαλύτερο μέρος των ριζών. Στους οπωρώνες και πριν την εγκατάσταση τους είναι σκόπιμο η δειγματοληψία να γίνεται σε βάθος 50-60 εκ.

Από την πλευρά της τρύπας λαμβάνεται με το φτυάρι φέτα χώματος σε όλο το βάθος.

Προσπαθούμε να πάρουμε μικρά δείγματα που όλα να έχουν τις ίδιες διαστάσεις απομακρύνοντας από το έδαφος τις ρίζες και τα χοντρά υλικά.

Τα μικρά δείγματα τοποθρτούνται σε έναν κουβά όπου αναμειγνύονται προσεκτικά αδειαζοντας τα πάνω σε ένα καθαρό πλαστικό στο όποίο γίνεται πιο εύκολα η ανάμιξη.

Από το ψιλοχωματισμένο δείγμα λαμβάνεται το τελικό βασικό δείγμα 1-2 κιλά και τοποθετείται σε μια σακκούλα καθαρή με καθαρή ετικέτα με αριθμό που αναγράφεται και στο καρτελάκι συνοδείας που συνήθως μας προμηθεύει το εργαστήριο. Η παράδοση γίνεται γρήγορα για την αποφυγή τυχόν αλλοιώσεων των δειγμάτων.

Στην συνέχεια ακολουθεί η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τους προκειμένου να διαγνώσουμε την κατάσταση του εδάφους και να καθορίσουμε στην συνέχεια το πρόγραμμα δράσης που θα εφαρμόσουμε για να το βελτιώσουμε.


1 σχόλιο:

  1. ποιά ποικιλία θεωρείται ότι έχει ζήτηση απο τις παρακάτω Grosso, Super, Provence, Abriali και η Seal;έχω γη σε υψόμετρο 850 μ.στο ν.κοζάνης και ενδιαφέρομαι ...σας ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή