Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

Ο κορεσμός του εδάφους με νερό ασκεί σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά και στην αύξηση των φυτών. Μετά από κορεσμό η διαθεσιμότητα μερικών θρεπτικών στοιχείων αυξάνεται ή μειώνεται.
Επίσης εναλλαγή κορεσμού και  ξηρασίας είναι καταστροφική για την διαθεσιμότητα των θρεπτικών. 
Όσον αφορά το Ν αυτό σε κορεσμένα εδάφη ακινητοποιείται με ενσωμάτωση του στο σώμα των μικροοργανισμών καθώς αυτό ανοργανοποιείται σε ΝΗ4. Αυτές οι δύο διεργασίες λαμβάνουν χώρα συγχρόνως αν και μια από τις δύο κυριαρχεί και παρατηρείται μείωση ή αυξηση του ΝΗ4.
Επίσης στα κορεσμένα εδάφη η απονιτροποίηση του Ν είναι ο κύριος μηχανισμός απώλειάς του.
Το Ν μπορεί να χαθεί από το έδαφος με εξαέρωση υπο μορφή ΝΗ3 λόγω υψηλής συγκέντρωσης ΝΗ4 στο νερό στο κορεσμένο έδαφος.
Ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει την διαθεσιμότητα του εδαφικού Ρ. Η διαλυτοποίηση του Ρ αυξάνει με κορεσμό και μειώνεται όταν αυτό αρχίζει και στεγνώνει.
Το φωσφορικό λίπασμα που προστίθεται στο έδαφος ταχέως μετατρέπεται σε μη διαθέσιμη μορφή όταν αυτό αρχίζει και ξηραίνεται. Η δέσμευση αυτή είναι πιο έντονη και λιγότερο αντιστρεπτή κάτω από εναλλασόμενες συνθήκες κορεσμού ξήρανσης.
Το Κ επηρεάζεται λιγότερο και μάλιστα ο κορεσμός προάγει απελευθέρωση του εναλλακτικού καλίου σε υδατοδυαλυτή μορφή.
Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία η δυαλυτότητα του Β και Μο και του Cu αυξάνονται ελαφρά. Επίσης  ο κορεσμός μεταβάλλει την διαθεσιμόττητα πολλών ιχνοστοιχείων με αντιδράσεις αναγωγής.
Πολλές ενώσεις τρισθενούς Fe ανάγονται σε μορφή πιο διαλυτή από τις οξειδωμένες μορφές Fe. 
Άλλα όπως Co και Mo μπορεί να είναι πιο διαθέσιμα κάτω από αναγωγικές συνθήκες με σχηματισμό χημικών ενώσεων των μετάλλων με οργανικές ενώσεις που παράγονται από αποσύνθεση της οργανικής ουσίας κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Η διαθεσιμότητα του Zn εξαρτάται από το ΡΗ. Έτσι η διαλυτότητα του μειώνεται κατά 100 φορές όταν το ΡΗ αυξάνεται κατά 1 μονάδα. Το ΡΗ του εδάφους αυξάνεται μετά τον κορεσμό οπότε και μπορεί να μειώσει την διαθεσιμότητά του Zn. 
To Mn ανάγεται σε συνθήκες κορεσμού οπότε και αυξάνεται η συγκέντρωση του στο διάλυμα μέχρι τοξικών συγκεντρώσεων για τα φυτά.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου