Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

e-farmer

E-FARMER ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μια πιλοτική εφαρμογή που ονομάζεται E-FARMER, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας των ΟΕΦ του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008, υλοποιεί η ΕΑΣ Μεσσηνίας. Μέσω αυτής, μια ομάδα από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) θα εφοδιαστεί με ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής δεδομένων και ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εφαρμόζουν με βέλτιστο τρόπο όσα προβλέπει η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, εξασφαλίζοντας προφανή οφέλη στην καλλιέργεια και το προϊόν, στο περιβάλλον, αλλά και οικονομικά πλεονεκτήματα.
Μια από τις βασικές υποχρεώσεις ενός παραγωγού σε ένα ΣΟΔ είναι η τήρηση τετραδίου καταγραφών (σαν ημερολόγιο) όλων των εργασιών που αφορούν στην καλλιέργεια (καλλιεργητικές φροντίδες, λιπάνσεις, ψεκασμοί, συγκομιδές κ.λπ.).
Στόχος του E-FARMER είναι οι καταγραφές αυτές να γίνονται σε πραγματικό χρόνο από τους παραγωγούς στο χωράφι.
Ο παραγωγός προμηθεύεται την ειδική συσκευή (iphone ή ipod touch) που χρησιμεύει για την μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων και έχει εγκαταστημένη ειδικά διαμορφωμένη Βάση Δεδομένων, στην οποία είναι καταχωρισμένα αναλυτικά τα αγροτεμάχιά του, επιλεγμένα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την ελαιοκαλλιέργεια και τα αντίστοιχα λιπάσματα.
Από την συσκευή μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει απαραίτητες πληροφορίες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως η ενδεδειγμένη χρήση και δόση, ο χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή (PHI) και τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

•Επεμβάσεις φυτοπροστασίας

•Επεμβάσεις λίπανσης

•Καλλιεργητικές φροντίδες

•Στοιχεία συγκομιδής

•Αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

•Αναλύσεις εδαφών

•Στοιχεία εσωτερικής επιθεώρησης.

Ο παραγωγός δεν θα δέχεται μόνο, αλλά και θα μεταδίδει δεδομένα, όπως ό,τι σχετίζεται με καλλιεργητικές δραστηριότητες, συμβάντα και φαινόμενα, ασθένειες, ερωτήματα που τον απασχολούν. Άμεσα, λοιπόν, θα μπορεί να λάβει συμβουλές του ειδικού και να τις αξιοποιήσει πολύ γρήγορα. Επίσης, με τη χρήση της εφαρμογής E-FARMER θα ενημερώνεται το βιβλίο παραγωγού, καθώς θα καταγράφονται όλες οι δραστηριότητές του, ενώ θα καταχωρίζονται και όλες οι εσωτερικές επιθεωρήσεις που ο παραγωγός θα δέχεται.
Τα κέρδη από την εφαρμογή του E-FARMER είναι πολλαπλά:

•Ελαχιστοποίηση χρήσης χαρτιού

•Ευκολία στη χρήση

•Πλήρεις καταγραφές

•Συγκέντρωση στοιχείων - Στατιστικά

•Δυνατότητα μέτρησης Σκοπών και Στόχων.
 
ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου